Al XX-lea Congres SNPCAR,

Băile Felix, 18-21.09.2019

Detalii privind
al XX-lea Congres SNPCAR: noutati, informatii, program, inregistrare, taxe, rezumate, cazare, sponsori, contact

A 42-a Conferinta Nationala de Neurologie − Psihiatrie si Profesiuni Asociate a Copilului si Adolescentului cu participare internationala


Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania este o revistă cu access liber, supusă unui proces de recenzie care evaluează articole din toate domeniile prevenției, diagnosticării, tratamentului, managementului tulburărilor neurologice și psihiatrice ale copiilor și adolescenților, precum și ale sănătății mentale, psihoterapiei , terapiei de familie, psihologiei medicale, psihosociologiei, geneticii moleculare corelate, neurogeneticii, neuroimagisticii, epileptologiei, reabilitării, patofiziologiei și epidemiologiei.

Revista se focalizează asupra nevoilor comunității actuale științifice și de cercetare și se angajează să publice articole originale, studii, revizuiri, rapoarte de caz de înaltă valoare și impact științific, care contribuie relevant în domeniu. Revista încurajează cercetările care utilizează metode de investigație moderne.

Politica de Access Deschis/Liber – Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România oferă acces liber imediat în ceea ce privește conținutul ei, pe principiul că libera circulație a cercetării, disponibilitatea către public, contribuie la schimbul global de cunoștiințe. Fiecare tip de articol publicat de către Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România respectă un format specific, precum cel detaliat în cadrul Instrucțiunilor pentru Autori.

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România apare trimestrial: 4 numere pe an.

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este editată sub egida Academiei de Științe Medicale din România și a Societății de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România (SNPCAR).

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este indexată în Baza de Date Internaționale (BDI): Index Copernicus Publish Panel din 05.08.2010 și în baza de date EBSCO Pub Med din 04.03.2012.

Revista este acreditată de către Colegiul Medicilor din România, articolele publicate fiind creditate conform Programului Național de Educație Medicală Continuă (EMC) al Colegiului Medicilor din România (CMR)

ISSN (print): 2068-8040
ISSN (on-line)


Nr. 4/2017 (VOL. MMXVI)

Cel mai recent numar al revistei SNPCAR

 

Cuprins:

  • MODALITĂŢI CLINICE DE PREZENTARE A STROKE-ULUI LA NOU–NĂSCUT ŞI LA SUGAR Introducere Stroke-ul reprezintă deficitul focal de cauză vasculară, cu durată mai mare de 24 ore. La vârsta de nou-născut şi sugar, acesta este dificil de recunoscut, întrucât poate fi asimptomatic în momentul producerii, iar cauzele care stau la baza apariţiei lui la vârste sub 1 an, nu sunt comune cu cele ale adultului. Examenul fizic general şi ...
  • ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ Introducere: Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze importanţa influenţei exercitate de către părinţi în dezvoltarea emoţională a copilului. Întrucât un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale este în strânsă legătură cu căldura parentală, ataşamentul securizant, considerăm imperios necesară cunoaşterea tiparelor inadecvate de care pot da dovadă părinţii, precum şi a motivelor care stau la baza ...
  • NEUROPATIILE ÎN HIPOTIROIDISMUL PRIMAR Introducere: Un studiu prospectiv, desfăşurat pe o durată de cinci ani, pe un lot de 144 de bolnavi cu hipotiroidism primar, a urmărit afectarea nervilor cranieni şi a nervilor periferici în acest tip de tiroidopatie, cu referire la frecvenţa, tipul de manifestare a suferinţei sistemului nervos periferic şi modul în care acest tip de afectare ...
  • MANIFESTĂRI NEUROLOGICE ÎN TIROIDOPATIILE INDUSE DE DEFICITUL IODAT ÎN COPILĂRIE Un studiu clinic pe 10 cazuri de pacienţi adulţi cunoscuţi cu deficit iodat în copilărie a urmărit tipurile de manifestări neuro-psihice apărute la acesti tip de pacienţi, frecvenţa lor şi modul în care au fost influenţate de tratamentul tiroidopatiei cauzatoare. MATERIAL ŞI METODĂ 1. Tipul studiului: Cercetarea a respectat metodologia recomandată pentru realizarea studiilor clinic-epidemiologice. Evaluarea s-a ...
  • TEHNICI DE RECUPERARE A DISFUNCŢIILOR MOTORII LA COPILUL AUTIST, FORMA SEVERĂ, ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ÎNSUŞIRII LIMBAJULUI SCRIS În articol am prezentat tehnici de recuperare motorie a copilului autist pentru actul grafic. Am ales tehnicile de învăţare / corectare a dificultăţilor de coordonare a mişcărilor fine. Acestea au permis însuşirea gestului grafic, necesar scrisului. Din cazuistica asistată între anii 2010-2015, am selecţionat un grup de 10 copii, care corespundeau diagnosticului de tulburare autistă, ...
  • GRUPUL CREATIV – O CALE DE DEPISTARE A COPIILOR SUPRADOTAŢI Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze importanţa organizării unor grupuri de creativitate ca modalitate de identificare a supradotării la copii. Grupul creativ poate contribui nu numai la identificarea copiilor supradotaţi, dar #351;i ca modalitate de fructificare a capacităţilor acestora întrucât creativitatea este adesea diminuată de cultul elevului mediu şi supradimensionarea rolului raţiunii şi memoriei ...
  • SINDROMUL CORNELIA DE LANGE Rezumat: Sindromul Cornelia de Lange este o boală genetică foarte rară caracterizată prin sindrom plurimalformativ, cu incidenţa de 1/10000-30000 (1/10000- 50000) nou-născuţi vii. Studiul de caz s-a efectuat pe o pacientă în vârstă de 15,4 ani, din mediul urban, care se internează…
  • ANIVERSARE 90 ANI – DR. ANA MURGULEȚ   Dnei Dr. ANA MURGULEȚ, Membru de Onoare a SNPCAR din anul 2010, evidențiată cu distincția MERITUL SANITAR, îi transmitem cele mai frumoase colinde și urări de sănătate cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 90 ani. Dr. Ana Murguleț – născută Calustian la Cetatea Albă, provine dintr-o familie cunoscută armenească. A absolvit Facultatea de Pediatrie a Institutului ...

 

Apariții în presă

Congres Brasov TV