ISSN: 145-4237

Capitolul I | Capitolul III | Capitolul V | Capitolul VI

Capitolul I

Denumirea, sediul si scopul asociatieiArticolul 1.
Denumirea Asociatiei, conform hotararii plenare, este „Societatea de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania” (SNPCAR).
SNPCAR este o Asociatie profesional-stiintifica, apolitica, cu scop nepatrimonial, avand ca obiective realizarea, apararea si promovarea activitatilor legate de asistenta, cercetarea si invatamantul de profil in domeniul neurologiei si psihiatriei copilului si adolescentului.

Articolul 3. Scopurile asociatiei sunt: 3.1. Imbunatatirea activitatii de promovare a sanatatii neuromintale in perioada de varsta 0-18 ani, prin:

 1. Desfasurarea unei activitati sustinute si competente de raspandire a celor mai noi cunostiinte stiintifice cu privire la cerintele unei dezvoltari neuropsihice normale, si a principalilor factori de risc pentru imbolnaviri neuropsihice in familie, scoala si societate;
 2. Furnizarea de date, probate prin studii sau cercetari stiintifice, Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru fundmentarea realista a unor programe de asigurare a igienei mintale in scoli si colectivitatile de copii, care sa tina seama de raportul necesar dintre posibilitati si cerinte, de vulnerabilitatea psihica a unor copii si asigurarea unei dezvoltari armonice bio-psiho-sociale;
 3. Dezvoltarea serviciilor de instruire si orientare profesionala a copiilor si adolescentilor cu afectiuni neuropsihice;
 4. Dispensarizarea activa a copiilor si tinerilor cu risc de imbolnavire neuropsihica din perspectiva bio-psihologica sau socio-familiala;
 5. Furnizarea unor propuneri, stiintific fundamentate, Ministerului Sanatatii, pentru intocmirea unor programe realiste de promovare a sanatatii neuromintale cu obiective precise pe termen scurt si lung;
 6. SNPCAR prin Presedinte si Consiliul Director va reprezenta pe membrii sai in relatiile si cerintele profesionale cu MS, CMR, AMR si alte organisme;
 7. SNPCAR militeaza pentru stimularea, recunoasterea si popularizarea membrilor sai care au merite stiintifice si contribuie prin studiile, cercetarile si publicatiile profesionale, la afirmarea specialitatilor noastre.

3.2. Ameliorarea asistentei psihiatrice si neurologice a copilului si adolescentului, ca si a conditiilor materiale de acordare a acestora, conform cu modelele si normele internationale din tarile avansate, prin:

 1. Participarea activa, cu alte organisme centrale, la asigurarea unui cadru juridic si conceptual unitar necesar bunei functionari in domeniile noastre de activitate, a elaborarii unui regulament sau a unor schimbari prin lege in acest domeniu;
 2. Militarea in vederea ameliorarii structurii organizatorice a asa-zisei „Neuropsihiatrii Infantile”, care nu mai corespunde prin forma si continut cerintelor actuale de asistenta si normelor internationale promovate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Aceasta presupune in primul rand separarea precisa a asistentei de psihiatrie de cea de neurologie, cat si folosirea termenilor „pediatrica” sau „pentru copii si adolescenti”, conditii indispensabile dezvoltarii lor la nivelul standardelor internationale de asistenta, cercetare si invatamant;
 3. Ameliorarea formarii de cadre in concordanta cu cerintele actuale si de perspectiva in domeniile noastre de activitate si conform cu normele internationale ca numar si profil de specialitati (medicale si nemedicale);
 4. Adancirea principiului de munca in echipa cu statutarea unor norme care sa garanteze asigurarea unei calitati superioare de activitate;
 5. Diversificarea formelor de asistenta in domeniul neurologiei si psihiatriei copilului si adolescentului, prin ameliorarea tratamentelor medicamentoase, a recuperarii neuromotorii, a stimularii si reabilitarii neuropsihice, a tratamentelor psihoterapeutice, socioterapeutice, ocupationale, de reeducare psiho-motorie si psiho-pedagogice, etc. Infiintarea dispensarelor si spitalelor de zi, a scolilor sanatoriale obligatorii pe langa toate unitatile spitalicesti, si in timp, infiintarea unor dispensare de noapte pentru tineri, care sa fie incadrate cu personal calificat;
 6. Cresterea ponderii activitatii ambulatorii si reducerea rolului institutional al unitatilor existente prin largirea sferei de activitate a centrelor de sanatate mintala si crearea premiselor de trecere la o asistenta de psihiatrie comunitara;
 7. Cooperarea prin remunerare la activitatea de tratament si recuperare a copiilor si tinerilor handicapati, cu actualizarea conduitelor moderne de asistenta si a normelor internationale, a unei aistente unitare: invatamant, sanatate, asistenta sociala;
 8. Adancirea unghiului profilactic in detrimentul celui curativ sub toate aspectele si in toate domeniile, mai ales in domeniul tulburarilor de comportment si cu precadere a celor antisociale. Ameliorarea formelor actuale de activitati in centrele si institutiile de copii si adolescenti, in comisiile de expertiza medico-legala, cat si in asistenta juridica a minorilor.

3.3. Militeaza pentru dezvoltarea, perfectionarea si modernizarea invatamantului de psihiatrie si neurologie a copilului si adolescentului in concordanta cu modelele si normele internationale actuale, prin:

 1. Propunerea de introducere in planurile de invatamant a disciplinelor de neurologie pediatrica si de psihiatrie a copilului si adolescentului ca discipline independente, cu programe de invatamant distincte, specifice;
 2. Propunerea de programe analitice pentru formarea specialistilor in domeniul neurologiei pediatrice si psihiatriei copilului si adolescentului, a modului de formare si perfectionare a specialistilor celor doua specialitati;
 3. Propunerea introducerii unui barem minim de cunostinte din domeniul neuropsihiatriei copilului si adolescentului, considerate indispensabile specialistilor psihiatri si neurologi de adulti, pediatrilor, medicilor de familie si din colectivitatile de copii;
 4. Propunerea organizarii unui sistem eficient de reimprospatare a cunostintelor pentru toate tipurile de personal existent in cadrul echipei terapeutice, ca si propuneri de ameliorare a sistemului actual de desfasurare a rezidentiatului pentru obtinerea titlului de specialist;
 5. Militarea pentru asigurarea pregatirii profilate a personalului ce lucreaza in unitatile de asistenta a copilului cu tulburari neuropsihice.

3.4. Desfasurarea unei activitati de cercetare si studii proprii ca baza pentru dezvoltarea ascendenta a asistentei in domeniile nostre de activitate si aducerea lor la nivelul cerintelor si normelor internationale din acest domeniu, prin:

 1. Formularea de catre SNPCAR a unor propuneri de program prioritar in domeniu, tinand cont de cerintele si conditiile noastre actuale, dar si de programele si standardele internationale;
 2. Organizarea constanta a consfatuirilor anuale de neurologie pediatrica, psihiatrie pentru copii si adolescenti, si profesiuni asociate cu participare nationala si internationala, cu teme concrete. In cadrul acestor manifestari, si cu alte ocazii, se pot organiza simpozioane sau simpozioane satelit care sa fie dedicate unor teme profesionale, aniversari, vizite ale personalitatilor cu renume etc. De asemenea Consiliul Director va hotari organizarea de Congrese SNPCAR care se vor anunta in avans cu 1-2 ani. Atat conferintele - congresele - consfatuirile cat si simpozioanele vor fi anuntate pentru creditare profesionala. Se doreste si organizarea de seminarii si sesiuni de comunicari stiintifice judetene sau in centrele universitare din tara;
 3. SNPCAR prin Consiliul Director si presedintele sau stabileste cu un avans de minim un an locul desfasurarii si temele conferintei (congresului) urmator. La manifestarile anuale SNPCAR se stabileste un comitet de organizare format din 7-9 persoane, din care minim 3 sunt componenti ai Consiliului Director al SNPCAR si urmatorii sunt membri organizatori executivi. La fiecare conferinta (congres) anuala se atribuie 2-3 ore pentru Adunarea Generala anuala a SNPCAR. Consiliul Director al SNPCAR poate invita participanti la aceste manifestari in functie de posibilitatile financiare ale comitetului de organizare;
 4. Afilierea SNPCAR la asociatii si societati similare din strainatate conform propunerilor Consiliului Director si dorintelor membrilor, care include si participarea la cotizatiile internationale.

3.5. Stabilirea de contacte intre unitatile noastre de profil si spitalele, facultatile sau centrele de cercetari de peste hotare, in asigurarea unor burse pentru membrii tineri ai SNPCAR si pentru facilitarea unor schimburi de experienta a tuturor categoriilor de specialisti implicati in activitatea noastra. Asigurarea acestor contacte realizeaza apropierea noastra de standardele internationale in domeniu, prin facilitarea schimbului de documentatie, promovarea schimbului liber de idei si al cunoasterii reciproce.

3.6. Apararea dreptului de exprimare libera a opiniilor individuale ale membrilor societatii si a punctelor de vedere oficiale ale SNPCAR.

3.7. SNPCAR isi propune sa stimuleze activitatea de publicare a rezultatelor de cercetare, de editare a unor monografii sau tratate de specialitate, a volumelor si/sau CD ale consfatuirilor anuale ca si activitatea de traducere si raspandire a informatiei de profil catre membrii SNPCAR, si prin stabilirea de premii, titluri onorifice si diplome acordate anual membrilor cu merite stiintifice si merite in sprijinirea activitatii SNPCAR. Se infiinteaza titlul de membru de onoare al SNPCAR pentru persoane care au merite in relatiile directe cu psihologia medicala, neurologia pediatrica, psihiatria pentru copii si adolescenti din Romania. Aceste premii si titluri se inmaneaza la Conferintele anuale SNPCAR. Se vor acorda 3 diplome anuale de merit ale SNPCAR pentru medicii rezidenti care colaboreaza cu SNPCAR.

3.8. SNPCAR prin Consiliul Director poate participa la programe si proiecte locale, nationale si internationale, conform propunerilor sau ofertelor existente, daca sunt teme de interes profesional. Contractele acestor activitati se vor realiza prin contul bancar al SNPCAR.