ISSN: 145-4237

Capitolul I | Capitolul III | Capitolul V | Capitolul VI

Capitolul III

Drepturile si indatoririle membrilor asociatiei


Articolul 6. Drepturile membrilor asociatiei sunt:
6.1. Membrii SNPCAR au dreptul de a alege si de a fi alesi. Numarul de propuneri pentru Consiliul Director fiind de maxim ¼ din numarul membrilor cotizanti.
6.2. Fiecare membru SNPCAR are dreptul sa fie incunostiintat de calendarul manifestarilor stiintifice interne si internationale, de programul cursurilor de specializare si perfectionare nationale si internationale, de bursele care se acorda, de programul concursurilor care se organizeaza. SNPCAR poate edita o revista periodica proprie cu continut de informare si profesional.
6.3. Posibilitatea de a pleca in strainatate pentru schimburi de experienta, cursuri de perfectionare, specializare sau burse, la recomandarea consiliului SNPCAR, care se constituie in garant al calitatii profesionale si morale a candidatilor.
6.4. Membrii SNPCAR vor fi sprijiniti la inscrierea si participarea lor la consfatuiri stiintifice nationale si internationale, precum si publicarea de materiale stiintifice.

Articolul 7. Indatoririle membrilor asociatiei sunt: respectarea intocmai a prevederilor statutare, a obligatiilor ce decurg din legile statutului si statutul sau profesional, ca si conditiile stabilite de adunarea generala privind plata cotizatiei.