ISSN: 145-4237

Capitolul I | Capitolul III | Capitolul V | Capitolul VI

Capitolul VI

Asocierea cu alte organisme


Articolul 12. SNPCAR se considera partener al organizatiilor neguvernamentale si colaborator al autoritatilor publice cat si a persoanelor juridice. La cererea membrilor, SNPCAR se poate afilia la societati, asociatii profesionale si la alte organizatii, in functie de interesele societatii. Calitatea de membru al SNPCAR nu exclude posibilitatea afilierii individuale la asociatiile profesionale stiintifice romanesti si straine, care admit afilieri, cu precizarea ca nu trebuie sa existe contradictii esentiale intre statutele asociatiilor respective si statutul SNPCAR.
SNPCAR poate sa coopereze prin Presedintele sau cu societati lucrative prin care organizeaza manifestarile sale: congrese, conferinte, editarea revistelor si publicatiilor de specialitate, carnete, afise, tracte profesionale etc.