IMPORTANT!

Având în vedere situația epidemiologică cu care ne confruntăm, Cel de-Al XXI-lea Congres şi Cea de-a 43-a Conferinţă Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională, programate să se desfășurare în perioada 23-26 septembrie 2020, la Iași vor fi reprogramate pentru anul 2021 cu respectarea reglementările și recomandările autorităților competente cu privire la pandemie.


PRIMA CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ PE TEMA JOCULUI PATOLOGIC DE NOROC DIN ŢARA NOASTRĂ A AVUT LOC LA CLUJ-NAPOCA ÎN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2011

Autor:
Distribuie pe:

 

 

 

Această conferinţă a fost organizată de către ROMANIAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING (RASG) -ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL JOCURILOR DE NOROC în colaborare cu Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, EASG – EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF GAMBLING, MEDICE, şi CASINO INSIDE. Astfel a fost marcată înfiinţarea RASG în cursul acestui an la Cluj-Napoca, cu scopul de a oferi un cadru organizat pentru derularea unor cercetări în România în privinţa jocurilor de noroc; intenţia este de a promova jocul responsabil şi de a preveni instalarea jocului problemă şi a celui patologic.

 

Conf. Dr. Viorel Lupu, şi Psih. Drd. Izabela Ramo-na Todiriţă, membrii ai EASG şi participând la mai multe reuniuni internaţionale de profil (Nova Gorica – Slovenia 2008, Viena 2010, Varşovia 2011 – unde au prezentat rapoarte despre România, respectiv Europa centrală şi de est în privinţa jocurilor de noroc) au considerat că este important să organizeze o conferinţă internaţională şi în România cu titlul „Problem Gam-bling and Responsible Gaming – phenomenon, risks and coping”, la care au participat profesionişti din domeniul asistenţei medicale si psihologice a jucătorilor patologici, universitari, cercetători, profesionişti din industria jocurilor, politicieni membrii ai Parlamen-tului României, mass-media, pacienţi care suferă de joc patologic de noroc, aparţinători ai acestora şi alte persoane interesate de această problematică.

Programul conferinţei a debutat cu o scurtă festivitate de deschidere la care au luat cuvântul Conf. Dr. Viorel Lupu, preşedintele RASG, Pieter Remmers (Olanda) preşedintele executiv al EASG, decanul Facultăţii de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei, Universitatea “Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca, Prof. Dr. Călin Felezeu şi ca reprezentant al prodecanului Facultăţii de Medicină de la UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Na-poca, Prof. Dr. Fior Dafin Mureşan a vorbit Prof. Dr. Angelo Bulboacă.

Prima lucrare prezentată a fost un raport cu privire la ceea ce s-a cercetat în România în privinţa jocului problemă, susţinut de către Conf. Dr. Viorel Lupu (UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România), autor al primului tratat pe tema gamblingului din ţară noastră apărut în anul 2008 şi al capitolului intitulat “Romania” din primul tratat European intitulat “Problem Gambling in Europe” apărut în anul 2009, la prestigioasa Editură Spriger din New York.

S-a subliniat faptul că după ultimele date ale unui studiu regional efectuat în Transilvania de către autor împreună cu Psiholog Drd. Izabela Ramona Todiriţă prevalenţa jocului patologic de noroc la intervalul de vârstă 11-19 ani a fost de 3.48%, iar al celui problemă de aproximativ 24%,consemnându-se două cazuri de jucători patologici la vârsta de 11 ani!!!

A fost prezentată asociaţia nou înfiinţată enunţându-se obiectivele acesteia.

A urmat la cuvânt Psih. Drd. Izabela Ramona Todiriţă, Vice-Preşedinte al RASG (România) – care a vorbit despre implementare unor programe de prevenţie a jocului patologic în şcolile româneşti, prezentând rezultatele unei prime astfel de abordări pe plan naţional. A fost comparată eficacitatea unui program de profilaxie prin informare, elaborat de experţi canadieni numit Amaz-ing Chateau” administrat sub forma unui joc pe calculator interactiv multinivelar care diferenţiază în principal jocul de hazard de cel de îndemânare, cu un program de educaţie raţional emotivă şi comportamentală. Ambele programe s-au dovedit a fi eficace, dar cu un plus pentru cel specific de informare.
Primul invitat din străinătate a fost Heather War-dle (Director de Cercetare la Centrul Naţional de Cercetări Sociale din Londra, Marea Britanie, specialist în studii de prevalenţă în jocul patologic de noroc) care a conferenţiat pe tema felului în care se poate efectua un studiu naţional de prevalenţă a jocului problemă. Dumneaei a menţionat importanţa alocării fondurilor de către guvern şi de către alte asociaţii de profil pentru stabilirea clară a situaţiei în România.

A urmat Pieter Remmers (Preşedinte Executiv EASG, organizator al conferinţelor EASG, iniţiator al G4 (GLOBAL GAMbLiNG GUIDaNcE GROUP – Olanda), remarcabilul moderator al conferinţei, care a vorbit despre 20 de ani de promovare a jocului responsabil în Europa, oferind modele şi pentru ţara noastră.

Apoi Deputatul din Parlamentul României, Mircia Giurgiu a prezentat o expunere cu privire la legislaţia din România în privinţa jocurilor de noroc, subliniind necesitatea modificării acesteia conform standardelor europene.

Prof. Dr. Adrian Opre de la Universitatea “Babeş-Bolyai”Cluj-Napoca (Romania) a conferenţiat pe tema programelor profilactice vizând dezvoltarea socio-emoţionala a copiilor, subliniind importanţa adaptării acestora în vederea prevenţiei jocului patologic de noroc la vârsta de dezvoltare.O foarte interesantă expunere a avut Malcolm Bruce, Director of Corporate Responsibility for the Betfair Group (Marea Britanie) despre modul în care companiile furnizoare de jocuri răspund de promovarea jocului responsabil.

În final a avut loc o masă rotundă condusă cu măiestrie de către Pieter Remmers la care au participat toţi vorbitorii şi invitaţii, la care s-au formulat concluziile conferinţei, în sensul pledoariei pentru „responsible gaming” în ţara noastră.

S-a convenit că este foarte important să se continue cercetările în ţara noastră în privinţa prevalenţei jocului problemă cât şi patologic atât la copii şi adolescenţi cât şi la adulţi, înfiinţarea unei reţele de servicii pentru jucătorii patologici, incluzând grupuri de Jucători Anonimi pe modelul Gamblers Anony-mous (GA) din străinătate.

Din punctul nostru de vedere această conferinţă a fost un real succes, pornind de la un subiect puţin studiat în România cum este jocul de noroc, s-a creat un fenomen – eveniment care şi-a atins scopul: mediatizarea legislaţiei române din acest domeniu, care trebuie aliniată la normele europene, o prezentare a cercetărilor româneşti şi europene şi discuţii legate de jocul de noroc cu oameni avizaţi pe acest subiect din Europa.

Această conferinţă, foarte bine organizată într-un timp extrem de scurt şi care s-a bucurat de o participare semnificativă şi selectă, poate fi considerată deschizătoare de drumuri, (“reprezentând începutul, nu sfârşitul” – după cum sublinia în final Conf. Dr. Viorel Lupu, preşedintele RASG) deoarece a oferit o privire de ansamblu extrem de acurată atât asupra situaţiei europene, şi mai specific, a situaţiei din România cu privire la jocurile de noroc.

 

Conf. Dr. Viorel Lupu, Preşedinte al RASG
Psiholog Drd. Izabela Ramona Todiriţă, Vice-Preşedinte al RASG