Al XX-lea Congres SNPCAR,

Băile Felix, 18-21.09.2019

Detalii privind
al XX-lea Congres SNPCAR: noutati, informatii, program, inregistrare, taxe, rezumate, cazare, sponsori, contact

A 42-a Conferinta Nationala de Neurologie − Psihiatrie si Profesiuni Asociate a Copilului si Adolescentului cu participare internationala


Redactia

Redactor şef:

Nussbaum Laura – Conf. Univ. Dr., UMF „Victor Babeş” Timişoara, Disciplina Pedopsihiatrie, Șef Secție Clinica Psihiatrie Copii și Adolescenți, Timișoara – Președinte SNPCAR

Redactori şefi adjuncţi:

 • Corcheş Axinia – Dr., Şef Secţie Clinica Neurologie Copii și Adolescenți, Timişoara
 • Ghiran Viorel – Prof. Univ. Dr., Cluj-Napoca
 • Lupu Constantin – Dr., Psihiatrie și Neurologie Pediatrică Timișoara – Doctor în Medicină
 • Milea Ştefan – Acad. Prof. Univ. Dr., Prof. Consultant, Cl. de Psihiatrie Pediatrică Bucureşti

 

Redactori:

 • Benga Ileana – Prof. Univ. Dr., UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
 • Burloiu Carmen – Dr. Cl. de Neurologie Pediatrică, Spitalul Cl. “Al. Obregia”, Bucureşti
 • Ciurea Alexandru Vladimir – Acad. Prof. Univ. Dr., Cl. de Neurochirurgie, Spitalul “Bagdasar-Arseni”, UMF “Carol Davila” Bucureşti
 • Craiu Dana – Prof. Univ. Dr., Cl. de Neurologie Pediatrică, Spitalul Cl. “Al. Obregia”, UMF “Carol Davila” Bucureşti
 • Cristea Alexandru – Conf. Univ. Dr., Cl. de Neurologie Pediatrică, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
 • Foişoreanu Voica – Prof. Univ. Dr., Cl. de Neurologie Pediatrică, UMF Târgu Mureş
 • Lupu Viorel – Conf. Univ. Dr., Cl. de Psihiatrie Pediatrică UMF “Iuliu Haţieganu” ClujNapoca
 • Măgureanu Sanda – Acad. Prof. Univ. Dr., Spitalul Cl. “Al. Obregia”, UMF “Carol Davila” Bucureşti
 • Roman Ioan – Dr., Psihiatrie și Neurologie Pediatrică, Spitalul Jud. de Urg. Baia Mare
 • Stan Violeta – Ş. L. Dr. , Cl. NPCA, UMF “Victor Babeş” Timişoara

 

Colegiul internaţional de redacţie:

 • Derevensky, Jeff rey L. – Prof. Univ. Dr., Univ. McGill, Depart. de Psihiatrie, Montreal,Canada
 • Hadjiu Svetlana – Conf. Univ. Dr., USMF “Nicolae Testemiţanu” Chişinău, Republica Moldova
 • Mazet Philippe – Prof. Univ. Dr., Spitalul “Petie Salpetrie” Paris, Franţa
 • Mayer Hans – Psiholog, Centrul de Epilepsie Kork, Germania
 • Neville Brian -Prof. Univ. Dr., Centrul Naţional pentru Tinerii cu Epilepsie Londra, Marea Britanie
 • Pogančev-Knězević Marija – Prof. Univ. Dr., UMF Novi Sad, Cl. NPCA „Jovan Jovanović Zmaj” Belgrad, Serbia
 • Vetró Ágnes – Prof. Dr., Departamentul de Psihiatrie şi Neurologie, Szeged, Ungaria
 • Wiemer-Kruel Adelheid – Dr., Centrul de Epilepsie Kork, Germania

Secretari de redacţie:

Adriana Cojocaru – Medic Specialist Psihiatrie Pediatrică

Traducător autorizat:

Adriana Botea