ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

< Inapoi la lista articole

MODALITĂŢI DE COPING ÎN FOBIA ŞCOLARĂ


Autori: Alina Rişco, Cătălina Tocea, Axinia Corcheş


Rezumat: (Ascunde rezumatul)

Introducere: Fobia şcolară, termen introdus în 1941 de către Johnson, este frecvent asociată cu tulburări din sfera emoţională, relaţionare dificilă, mediu familial perturbat, rezultate şcolare slabe.

Obiective: Scopul lucrării îl reprezintă identificarea şi propunerea unor metode de coping la copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu fobie şcolară.

Material şi metodă: Au fost studiate 18 cazuri de pacienţi cu fobie şcolară cu vârste cuprinse între 8 ani şi 16 ani, care s-au prezentat în Clinica de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului Timişoara, între anii 2004- 2008. S-au luat în considerare antecedentele heredo-colaterale, antecedentele fiziologice şi patologice şi contextul socio- cultural. Au fost depistate metode de practică individuală, familială, ale reţelei de suport şi au fost propuse tehnici de specialitate care, coroborate cu primele, să trateze eficient copilul/ adolescentul cu fobie şcolară. Un rol important l-a avut terapia medicamentoasă care a venit în sprijinul pacientului.

Concluzii: Metodele de psihoterapie, autoeducaţia, terapia medicamentoasă propuse de către specialişti, au condus la combaterea cu succes a fobiei şcolare. 

Conținutul articolului este disponibil în format PDF: DESCĂRCAȚI ARTICOLUL