ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

< Inapoi la lista articole

FACTORI DE RISC, PROGNOSTIC ŞI CALITATEA VIEŢII LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII CU TULBURĂRI DE CONDUITĂ EXPERTIZAŢI ÎN CLINICA DE PSIHIATRIE PEDIATRICĂ CLUJ NAPOCA


Autori: Adriana Costea, Alexandra Cristina Berghian, Cătălina Lupaş, Elena Pantiş, Viorel Lupu


Rezumat: (Ascunde rezumatul)

Introducere: Tulburările de conduită reprezintă o grupă de tulburări psihiatrice care debutează în copilărie şi adolescenţă, perturbând grav funcţionarea psihică şi socială a pacienţilor, cu impact negativ major asupra dezvoltării ulterioare a persoanelor afectate. Problemele legate de violenţă sunt complexe şi au un efect direct asupra societăţii. Etiologia tulburărilor de conduită este plurifactorială, în geneza acestora fiind implicaţi factori de risc biologici, psihologici, sociali şi educaţionali. Factorii comportamentului antisocial şi violent al tinerilor pot fi împărţiţi în: interni (individuali) şi externi (familie, şcoală, comunitate şi ''peer relations'').

Scopul lucrării: Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze factorii de risc şi să evalueze prognosticul şi calitatea vieţii la copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu tulburări de comportament.

Material şi metodă: Au fost luaţi în studiu copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, diagnosticaţi cu tulburări de comportament, expertizaţi în Clinica Psihiatrie Pediatrică Cluj Napoca. Evidenţierea factorilor de risc s-a făcut pe baza datelor din foile de observaţie, date legate de anamneză, de antecedentele heredocolaterale şi personale, structura familiei, relaţiile intrafamiliale, şi nivelul socio-economic. Prognosticul şi calitatea vieţii au fost evaluate prin prisma nivelului educaţional, suportului şi implicării familiale, a serviciilor sociale şi a comorbidităţilor.

Rezultate şi concluzii: Nivelul socio-economic scăzut, carenţelele instructiv-educative, situaţia familială atipică şi relaţiile familiale conflictuale, lipsaimplicăriiparentale, tulburăridecomportament la alţi membri ai familiei, antecedentele personale de tulburări de comportament, precum şi comorbiditatea cu alte tulburări psihice (tulburarea hiperkinetică, utilizarea nocivă de substanţe toxice, intelectul liminar), au fost evidenţiaţi la majoritatea cazurile studiate.

Prognosticul şi calitatea vieţii sunt influenţate de variaţia şi relaţiile complexe de mediere şi potenţare reciprocă a acestor factori de risc. 

Conținutul articolului este disponibil în format PDF: DESCĂRCAȚI ARTICOLUL