ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

< Inapoi la lista articole

PATTERNUL DE COGNIŢII IRAŢIONALE CA FACTOR DE RISC ÎN APARIŢIA DEPRESIEI LA ADOLESCENŢI


Autori: Marieta Dragnea, Luminiţa David, Silvia Niţescu, Ligia Lupoaie, Viorel Lupu


Rezumat: (Ascunde rezumatul)

Conform teoriei lui Albert Ellis, convingerile - ce pot fi despre propria persoană, despre ceilalţi şi despre lume - mediază şi influenţează relaţia dintre un eveniment activator şi răspunsurile emoţionale, cognitive, comportamentale şi fiziologice la acesta. De asemenea, prin repetarea ideii iraţionale se poate susţine emoţia.

În prezentul studiu am testat ipoteza conform careia propoziţiile iraţionale duc la depresie iar cele raţionale duc la reducerea dispozitiei depresive. Cercetarea a fost efectuată pe 40 de elevi din clasele a XII-a, 42,5% de sex masculin şi 57,5% de sex feminin cu media de vârstă de 18,3 ani, cu un design de bază cu un singur factor manipulativ. Pentru că scopul experimentului este de a testa efectul propoziţiilor raţionale vs. iraţionale asupra depresiei, nu s-a considerat necesară utilizarea unui grup de control. Manipularea experimentului s-a făcut prin repetarea unor propoziţii rationale respectiv iraţionale, măsurându-se nivelul depresiei post-test. Convingerile raţionale/ iraţionale au fost evaluate cu scala de atitudini şi convingeri 2 (ABS ) (DiGiuseppe şi colab.,1998), iar depresia cu Beck-Depression Inventory.

Rezultatele cercetării au confirmat ipoteza de lucru, convingerile iraţionale generând depresia la adolescenti, în timp ce repetarea unor propoziţii raţionale o diminuă. 

Conținutul articolului este disponibil în format PDF: DESCĂRCAȚI ARTICOLUL