ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

< Inapoi la lista articole

FAMILIA ŞI SUPORTUL PSIHOSOCIAL AL COPIILOR CU PĂRINŢI AVÂND DEPRESIE ENDOGENĂ


Autori: Tiberiu Mircea, Laura Nussbaum, Liliana NussbaumCititi INTREGUL articolul in format .PDF


Rezumat: (Ascunde rezumatul)

Obiective

Studiul urmăreşte evaluarea modului în care copiii "high risk" ai părinţilor cu depresie endogenă îşi percep părinţii, modul în care părinţii cu depresie endogenă îşi evaluează copiii, în comparaţie cu cel din familiile cu un părinte schizofren. Material şi metode

S-au aplicat trei instrumente standardizate pe un lot de 23 copii, grup "high risk" din familii cu un părinte cu depresie endogenă

şi pe un lot de 52 copii din familii cu un părinte schizofren: CBCL, PIF, axa V.

Rezultate

Prin aplicarea CBCL, toţi copiii au înregistrat scoruri înalte la itemii pentru depresie, hiperactivitate şi agresivitate. Prin aplicarea PIF, utilizând rangurile de corelaţie spearman (r) şi analiza multivariantă anova/manova, am obţinut o cuantificare a identificării copilului cu părinţii. Efectul factorului tip îmbolnăvire pe toate variabilele, este mai puternic în familiile depresivilor decât în cele ale schizofrenilor. Prin aplicarea axei V, presiunea psihosocială la care este expus un copil dintr-o familie cu un membru depresiv major este mai mare decât în familiile cu un părinte schizofren. Concluzii

Percepţia copilului de către părintele bolnav este mai distorsionată în familiile cu un părinte depresiv. Cuvintele psihosociale abnorme în care trăiesc copiii sunt mai numeroase în familiile cu un părinte cu depresie endogenă. 

Continutul articolului este disponibil doar in limba engleza... Cititi textul in engleza