ISSN (print): 2068-8040prepress / press / postpress

Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania

este o revistă cu access liber, supusă unui proces de recenzie care evaluează articole din toate domeniile prevenției, diagnosticării, tratamentului, managementului tulburărilor neurologice și psihiatrice ale copiilor și adolescenților, precum și ale sănătății mentale, psihoterapiei , terapiei de familie, psihologiei medicale, psihosociologiei, geneticii moleculare corelate, neurogeneticii, neuroimagisticii, epileptologiei, reabilitării, patofiziologiei și epidemiologiei.

Revista se focalizează asupra nevoilor comunității actuale științifice și de cercetare și se angajează să publice articole originale, studii, revizuiri, rapoarte de caz de înaltă valoare și impact științific, care contribuie relevant în domeniu. Revista încurajează cercetările care utilizează metode de investigație moderne.

Politica de Access Deschis/Liber - Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România oferă acces liber imediat în ceea ce privește conținutul ei, pe principiul că libera circulație a cercetării, disponibilitatea către public, contribuie la schimbul global de cunoștiințe. Fiecare tip de articol publicat de către Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România respectă un format specific, precum cel detaliat în cadrul Instrucțiunilor pentru Autori.

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România apare trimestrial: 4 numere pe an.

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este editată sub egida Academiei de Științe Medicale din România și a Societății de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România (SNPCAR).

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este indexată în Baza de Date Internaționale (BDI): Index Copernicus Publish Panel din 05.08.2010 și în baza de date EBSCO Pub Med din 04.03.2012.

Revista este acreditată de către Colegiul Medicilor din România, articolele publicate fiind creditate conform Programului Național de Educație Medicală Continuă (EMC) al Colegiului Medicilor din România (CMR)

ISSN (print): 2068-8040
ISSN (on-line)

Afisati articolele

 

NUMAR: 1


 1. IMPORTANŢA VENTILAŢIEI MECANICE ASISTATE ÎN BOLILE NEUROMUSCULARE GENETICE
  Liliana Nussbaum, Axinia Corcheş, Iuliana Jucuți
 2. DEZVOLTAREA NEURONALĂ ÎN ADOLESCENŢĂ - O MUNCĂ PROGRESIVĂ
  Teodora C. Anghel
 3. MANIFESTĂRI NEUROLOGICE ÎN GUŞA SPORADICĂ CU EUTIROIDIE
  Mihaela Lungu, Eva-Maria Cojocaru, Marcela Câmpean, Victorița Ștefănescu
 4. IMPLICAŢIILE NEOPLASMULUI MAMAR ASUPRA FAMILIEI
  Lavinia Hogea, Laura Nussbaum
 5. MANIFESTĂRI NEUROLOGICE ÎN PATOLOGIA TIROIDIANĂ
  Mihaela Lungu, Eva-Maria Cojocaru, Marcela Câmpean, Victorița Ștefănescu
 6. CHISTUL ARAHNOIDIAN DE CONVEXITATE CEREBRALĂ
 7. COMPORTAMENTUL HIPERCHINETIC ÎN CADRUL TULBURĂRII DE SPECTRU AUTIST
 8. PROF. DR. CONSTANTIN ROMANESCU (1926 – 2016)
 9. INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

NUMAR: 2


 1. GENETICA POPULAŢIILOR UMANE: UN IZOLAT CLASIFICAT RECENT CU TULBURĂRI PSIHICE, NEUROLOGICE ŞI MALFORMATIVE
 2. BOLI DEMIELINIZANTE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL-SNC: CLASIFICARE ŞI ELEMENTE DE ETIOPATOGENIE
 3. CONTRIBUŢII LA STUDIILE TULBURĂRILOR MINTALE UMANE ÎN CURSUL INCENDIILOR, CU REFERIRE LA CATASTROFELE RECENTE
 4. TIPARE DE IDENTIFICARE A EMOŢIILOR LA PĂRINŢII COPIILOR CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST
 5. METODE PREDICTIVE DE APRECIERE A RISCULUI APARIŢIEI LEZIUNILOR CEREBRALE PERINATALE CU ROL ÎN FORMAREA PROGNOSTICULUI TULBURĂRILOR REZIDUALE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
 6. MONONEVRITA MULTIPLEX-NOI PERSPECTIVE
 7. AMELIORAREA NEURODEZVOLTĂRII COPIILOR CU PATOLOGII NEUROGENETICE
 8. TERAPIE COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ ASOCIATĂ TRATAMENTULUI PSIHOFARMACOLOGIC ÎNTR-UN CAZ DE BULIMIE NERVOASĂ COMORBIDĂ CU TULBURARE DEPRESIVĂ

NUMAR: 3


 1. ISTORIA DROGURILOR LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN PREISTORIE PÂNĂ ASTĂZI
 2. ORTOPEDIA TRUNCHIULUI ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA MEMBRELOR LA COPILUL CU PARALIZIE CEREBRALĂ
 3. ETIOPATOGENIA ŞI CONDIŢIILE SOCIALE ÎN TOXICOMANIILE ŞI DEPENDENŢELE DE DROG ALE COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR
 4. ORTEZA DINAMICĂ LYCRA – O ALTERNATIVĂ ÎN TRATAMENTUL PARALIZIEI CEREBRALE
 5. TULBURĂRILE DE SOMN LA COPII CU PARALIZIE CEREBRALĂ
 6. INVALIDITATEA NEUROPSIHICĂ ŞI MOTORIE LA COPIII CU AFECŢIUNI PERINATALE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
 7. PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI MOLECULAR-GENETICE ALE PATOLOGIILOR NEUROMUSCULARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 8. ACCIDENTUL CEREBRAL VASCULAR LA COPIII DE VÂRSTĂ MICĂ: PREZENTARE DE CAZ CLINIC
 9. MANAGEMENTUL PACIENTULUI CU COMPLEXUL SCLEROZEI TUBEROASE, CU DEBUT DIN PERIOADA INTRAUTERINĂ

NUMAR: 4


 1. MODALITĂŢI CLINICE DE PREZENTARE A STROKE-ULUI LA NOU–NĂSCUT ŞI LA SUGAR
 2. ROLUL EDUCAŢIEI ÎN DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ
 3. NEUROPATIILE ÎN HIPOTIROIDISMUL PRIMAR
 4. MANIFESTĂRI NEUROLOGICE ÎN TIROIDOPATIILE INDUSE DE DEFICITUL IODAT ÎN COPILĂRIE
 5. TEHNICI DE RECUPERARE A DISFUNCŢIILOR MOTORII LA COPILUL AUTIST, FORMA SEVERĂ, ÎN VEDEREA PREGĂTIRII ÎNSUŞIRII LIMBAJULUI SCRIS
 6. GRUPUL CREATIV - O CALE DE DEPISTARE A COPIILOR SUPRADOTAŢI
 7. SINDROMUL CORNELIA DE LANGE
 8. HIDROCEFALIA SUGARULUI șI A COPILULUI
 9. CONTAGIUNEA STăRILOR ANXIOASE șI DE PANICă LA COPII, ADOLESCENțI șI ADULțI
 10. NEUROPATII PERIFERICE GENETICE ÎN POPULAțII CU CARACTER DE IZOLATDIN ROMÂNIA
 11. METABOLISMUL şI NEUROIMAGISTICA TUMORILOR CEREBRALE:SPECTROSCOPIA DE REZONANță MAGNETICă NUCLEARă ÎN GLIOMUL CEREBRAL
 12. DEFICITUL MOTOR LA COPII CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
 13. REABILITAREA ÎN DISTROFIILE MUSCULARE ALE COPILULUI
 14. ANIVERSARE 90 ANI - DR. ANA MURGULEț