Al XX-lea Congres SNPCAR,

Băile Felix, 18-21.09.2019

Detalii privind
al XX-lea Congres SNPCAR: noutati, informatii, program, inregistrare, taxe, rezumate, cazare, sponsori, contact

A 42-a Conferinta Nationala de Neurologie − Psihiatrie si Profesiuni Asociate a Copilului si Adolescentului cu participare internationala


SARCINI DEVELOPMENTALE IN ADOLESCENTA

Autor: Dana - Cristina Herţa Alina Ispas Alexandra Marc Marius Nicula Irina Pop

Rezumat:

Autorii trec în revistă abordările developmental asupra adolescenţei, precum şi tendinţele actuale din cercetarea aspectelor psihologice, sociale şi transculturale ale adolescenţei. întrucât subiectul şi mediul alcătuiesco structură unitară şi dinamică, pentru înţelegerea anumitor probleme individuale şi caracteristice vârstei adolescenţei este necesar să luăm în considerare rolul familiei, al semenilor şi al influenţelor culturale. Baza teoretică a acestor chestiuni a suscitat variate abordări, de la conceptele psihanalitice la antropologie, sociologie şi psihiatrie transculturală. Cu toate diferenţele, aceste aspecte par să aibă în comun un concept fundamental – sarcina developmentală, definită ca abilitate relevantă social, necesară funcţionării sociale adecvate, comună tuturor fiinţelor umane şi achiziţionată la o vârstă anume, într-o manieră specifică, individuală. Clarificarea sarcinilor developmental, pe care adolescenţii le au de rezolvat în vederea dobândirii statutului de adulţi adaptaţi social, se poate dovedi utilă pentru adolescent, familie, dar şi pentru specialiştii din domeniul sănătăţii mentale, dascăli, precum şi pentru toate părţile implicate în educaţia, prevenţia, legislaţia, asistenţa medicală şi socială cu relevanţă la acest segment populaţional.