Al XX-lea Congres SNPCAR,

Băile Felix, 18-21.09.2019

Detalii privind
al XX-lea Congres SNPCAR: noutati, informatii, program, inregistrare, taxe, rezumate, cazare, sponsori, contact

A 42-a Conferinta Nationala de Neurologie − Psihiatrie si Profesiuni Asociate a Copilului si Adolescentului cu participare internationala


TULBURĂRILE NEUROLOGICE EMBRIO-FETALE ȘI IMACTUL LOR PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ ȘI FIZICĂ A SOCIETĂȚII

Autor: I Iliciuc

Rezumat: (Ascunde rezumatul)

În ultimii ani în Republica Moldova se nasc tot mai mulți copii prematuri, cu diverse micro- sau macroanomalii de dezvoltare, cu diferite forme de ence- falopatii perinatale etc., care stau la baza mortalității infantile și invalidizării înalte. La mulți copii care fac accese convulsive, hipertermie, edem cerebral în anamneză pot fi detectați diferiți factori exogeni sau endogeni, care contribuie în perioada intrauterină la” frânarea maturației” sistemului nervos la făt. Au fost studiați peste 2200 pacienți. Am ajuns la concluzia că: 1) fontanelomegalia este direct proporțională cu ventriculomegalia creierului și invers proporțională cu maturația intrauterină a sistemului nervos la făt; 2) toată patologia sistemului nervos la copii (în afară de patologia accidentală și infecții contagioase), dar și o bună parte la adulți apare ca urmare a “imaturației intrauterine”, iar „accelerarea maturației” sistemului nervos cu coctailuri metabo- lice, ar fi un nou concept de profilaxie precoce și tratament preventiv, dar și de autoperfectare a funcțiilor neuropsihice ale creierului.

 

Adresa de corespondenta:
ioniliciuc@yahoo.com