IMPORTANT!

Având în vedere situația epidemiologică cu care ne confruntăm, Cel de-Al XXI-lea Congres şi Cea de-a 43-a Conferinţă Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională, programate să se desfășurare în perioada 23-26 septembrie 2020, la Iași vor fi reprogramate pentru anul 2021 cu respectarea reglementările și recomandările autorităților competente cu privire la pandemie.


ATAŞAMENTUL PATOLOGIC, FACTOR DE VULNERABILITATE ÎN PSIHIATRIA COPILULUI

Autor: E. Racoş-Szabo Iringo Szava
Distribuie pe:

În viaţa copilului se produc diferite evenimente psihotraumatizante, care pot modifica comportamentul şi funcţionarea psihică a acestuia, cu atât mai mult cu cât copilul este mai mic. Vulnerabilitatea psihică a copilului este incapacitatea acestuia de a rezista la constrângerile mediului înconjurător, incapacitatea de a le influenţa. Separarea mamă-copil rămâne un eveniment psihotraumatizant, fiind deosebit de intens la copilul de la 5 luni la 3 ani. Copilul dezvoltă o reacţie de ataşament angoasat descrisă de Bowlby, a cărei evoluţie şi gravitate depinde de vârsta copilului la momentul separării şi de durata acesteia. Material şi metode: Au fost evaluaţi 47 copii între 5,10 şi 17,8 ani cu Tulburare de ataşament internaţi în Clinica de Neurologie şi Psihiatrie Pediatrică Tg.-Mureş în anul 2015, fiind examinaţi psihic şi psihologic, aplicându-se diferite scale specifice şi chestionare: STAI-C, MASC, SCARED-R, CAT, desenul familiei. Diagnosticul clinic s-a stabilit după criteriile DSM IV-TR, DSM 5 şi ICD-10. Rezultate: Separarea mamă-copil este un eveniment psihotraumatizant care modifică comportamentul copilului cu atât mai mult cu cât acesta este mai mic. Concluzii: Absenţa mamei sau bolile psihice ale părintelui biologic, instituţionalizarea precoce, neglijarea fizică sau afectivă, abuzul fizic, condiţiile socio-economice precare, trăsăturile de temperament ale copilului, constituie factor etiopatogenic determinând: tulburări cognitive şi afective, manifestări psiho-somatice, tulburări emoţionale şi de comporta- ment, tulburări de adaptare, trăsături accentuate de personalitate.

Adresa de corespondenta:
elisabetaracos@yahoo.com