Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Pentru a vă înscrie la congres, vă rugăm să apăsați aici.

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


FAMILIA ŞI SUPORTUL PSIHOSOCIAL AL COPIILOR CU PĂRINŢI AVÂND DEPRESIE ENDOGENĂ

Autor: Tiberiu Mircea Laura Nussbaum Liliana Nussbaum
Distribuie pe:

Rezumat: 

Obiective

Studiul urmăreşte evaluarea modului în care copiii “high risk” ai părinţilor cu depresie endogenă îşi percep părinţii, modul în care părinţii cu depresie endogenă îşi evaluează copiii, în comparaţie cu cel din familiile cu un părinte schizofren. Material şi metode

S-au aplicat trei instrumente standardizate pe un lot de 23 copii, grup “high risk” din familii cu un părinte cu depresie endogenă

şi pe un lot de 52 copii din familii cu un părinte schizofren: CBCL, PIF, axa V.

Rezultate

Prin aplicarea CBCL, toţi copiii au înregistrat scoruri înalte la itemii pentru depresie, hiperactivitate şi agresivitate. Prin aplicarea PIF, utilizând rangurile de corelaţie spearman (r) şi analiza multivariantă anova/manova, am obţinut o cuantificare a identificării copilului cu părinţii. Efectul factorului tip îmbolnăvire pe toate variabilele, este mai puternic în familiile depresivilor decât în cele ale schizofrenilor. Prin aplicarea axei V, presiunea psihosocială la care este expus un copil dintr-o familie cu un membru depresiv major este mai mare decât în familiile cu un părinte schizofren. Concluzii

Percepţia copilului de către părintele bolnav este mai distorsionată în familiile cu un părinte depresiv. Cuvintele psihosociale abnorme în care trăiesc copiii sunt mai numeroase în familiile cu un părinte cu depresie endogenă.