Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


FĂURITORII UNEI ISTORII, REMEMORARE ANIVERSARĂ… (35 DE ANI DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ)

Autor: Svetlana Hadjiu
Distribuie pe:

Ajunge cel mai sus acela care ajută pe altul să se urce...”. (Zig Ziglar)

 

Republica Moldova are o suprafaţă de 33,7 mii km2 şi este situată în partea de sud-est a Moldovei. La vest ea se mărgineşte cu România, la nord şi la est cu Ucraina. Distanţa maximă de la nord la sud a teritoriului Moldovei este de 350 km, de la est la vest de 150 km.

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Forma de guvernământ a statului este republica.Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme şi sunt garantate.

Plai al legendelor istorice şi baladelor populare, supranumită din cele mai vechi timpuri „gură de rai”, Moldova este un colţişor pitoresc al continentului european, unde s-au păstrat numeroase rezervaţii naturale, străvechi monumente arheologice şi arhitecturale, un vast patrimoniu cultural şi artistic creat în decursul mai multor milenii.

Oricine călătoreşte de-a lungul şi de-a latul Republica Moldova rămâne îndrăgostit de peisajele încântătoare, ce par fără de sfârşit. Culmi însorite, cu spinări domoale acoperite de pajişti, oferă ochiului imaginea colorată a livezilor încărcate de mere, cireşe, caise, persici. La poalele lor, ca şi în umbra codrilor vestiţi, se văd ocoalele singuratice ale turmelor de oi, verdele de agat al holdelor de grâu. Aceste regiuni zămislite atît de armonic şi de un pitoresc bucolic par a fi fost predestinate să devină baştina unor mari talente şi iluştri oameni.

Figura 1. Republica Moldova

În acest colţişor al lumii ne desfăşurăm şi noi, medicii, activitatea noastră cotidiană.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF), instituţie acreditată, reprezintă un centru educaţional, ştiinţific, clinic şi cultural, unica instituţie de învăţământ medical superior care realizează instruirea continuă a medicilor şi farmaciştilor din RM. Universitatea şi-a început activitatea în octombrie 1945 pe baza prestigioaselor centre medicale de învăţământ superior din Leningrad (azi Sankt-Petersburg) care în perioada celui de al doilea Război Mondial au fost evacuate la Kislovodsk, iar apoi transportate în RM cu denumirea de „Institutul de Stat de Medicină din Chişinău”. În anul 1965 instituţia obţine categoria I şi se plasează printre primele 5 instituţii prestigioase dintre cele 89 de instituţii de învăţământ medical superior din fosta URSS.

În anul 1991 a început pregătirea postuniversitară a cadrelor medicale prin rezidenţiat.

Figura 2. USMF „Nicolae Testemițanu”

Din 1990 Institutul poartă numele ilustrului savant Nicolae Testemiţanu, profesor şi fondator al Sistemului de Ocrotire a Sănătăţii, Rector al Institutului de Medicină, Ministru al Sănătăţii, care şi-a consacrat întreaga activitate dezvoltării învăţământului medical superior, cercetărilor ştiinţifice în medicină etc.

Universitatea dispune de catedre, laboratoare şi clinici cu peste 10000 de paturi, farmacie cu teren de plante medicinale, policlinică de asistenţă medicală primară, centru universitar de „Infomedică”, săli de lectură.

Disciplina de Neuropediatrie activează în cadrul Facultății de Educație Continuă din anul 1994.

Fondatorii Neurologiei pediatrice din Republica Moldova (RM) sunt Gherman Diomid (academician al AȘ RM şi profesor universitar) şi Iliciuc Ion (profesor universitar). La fel şi alţi colaboratori care au stat la temelia neuropediatriei din RM, cărora le suntem recunoscători.

Neurologia pediatrică din RM: Conform datoriei şi respectului faţă de fondatorii specialităţii noastre, este necesar şi corect să rememorăm împreună datele esenţiale de naştere ale psihoneurologiei copilului cu repere cunoscute cu care să ajungem la propria noastră istorie.  Cunoaşterea aspectelor de istorie a profesiunilor noastre ne completează informaţiile atât de necesare pentru un orizont lărgit în domeniile cărora ne-am dăruit viaţa profesională. În aceşti ani am reuşit să ne creăm o independenţă profesională şi o poziţie printe celelalte specialităţi medicale. Aceste calităţi sunt rezultatul unei continuităţi de la o generaţie la alta, de la ceea ce ne-am dorit cu toţii: să fim o familie de profesionişti cunoscuţi şi respectaţi. Continuitate, în opinia noastră, ar însemna: să avem ce să transmitem urmaşilor noştri, care vor fi mai bine formaţi prin moştenirea experienţei, fără care nu se poate forma un specialist. Ţin să subliniez că toţi colegii din reţeaua de psihoneurologie sunt buni profesionişti, sunt harnici şi modeşti, totdeauna capabili să preia şi să rezolve cazurile complexe medicopsihosoliale.

Neurologia pediatrică: Este o ştiinţă relativ nouă în RM (aniversarea a 3,5 decenii de la înfiinţarea I secţii de neurologie pediatrică, este un prilej care ne permite să abordăm date importante din geneza şi evoluţia acestei specialităţi moderne). În lume preocupările şi studiile în acest domeniu au început în sec. XVIII şi XIX, dar au devenit tot mai realiste în anii 50-70 din sec XX. În cei 35 ani (1975-2010) de la înfiinţarea specialităţii noastre, s-au schimbat multe aspecte, concepţii şi 3-4 generaţii active de medici specialişti. S-a schimbat viziunea medicilor vizavi de managmentul patologiilor neurologice la copii. Instruirea medicilor din domeniul “Pediatrie” şi “Medicina de familie” şi a studenţilor şi rezidenţilor din specialităţile afiliate ar contribui la evitarea erorilor de diagnostic şi tratament şi a complicaţiilor din partea SNC în patologiile somatice.

FILE DIN ISTORIA NEUROLOGIEI COPILULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA… (etapa preștiințifică):

Neurologia copilului, o specialitate de mare fineţe şi precizie (care astăzi glisează spre denumirea de neuropediatrie), are o istorie proprie, dezvoltându-se intens alături de neurologia adultului. Prima secţie de neurologie pentru copii de 30 paturi a fost înfiinţată la propunerea academicianului Dm. Gherman la Spitalul Clinic Republican de copii Emilian Coţaga în anul 1975, sub egida MS al RM. Şef de secţie a fost numit Iliciuc Ion (pe atunci medic neurolog). A doua secție, denumită „Secţia psihoneurologie” pentru copii cu vârsta între 3 luni și 3 ani înfiinţată la Spitalul Clinic Municipal Nr.I a fost fondată în anul 1982 (şef de secţie – Popescu Valentina).

Apoi au urmat:

 • Înfiinţarea secţiei de neurologie pentru copii, în anul 1984 la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Do­meniul ocrotirii Mamei şi Copilului (ICŞOSMC), (şef de secţie – Smirnova Ludmila);
 • Înfiinţarea secţiei psihoneurologie, în anul 1985 la Spitalul Clinic Municipal (SCM) de copii Nr. I, (şef de secţie – Damarţ Raisa);
 • Înfiinţarea secţiei de neurologie a nou-născutului, în anul 1985 la ICŞOSMC, (şef de secţie – Martâniuc Ludmala, apoi, din anul 1989 şi recent şef de secţie – Boboc Anatol);
 • Înfiinţarea secţiei psihoneurologie vârstă frage­dă, în anul 1990 la ICŞOSMC, (şef de secţie – Damarţ Raisa).

 

FILE DIN ISTORIE… (etapa ştiinţifică):

Neurologie Pediatrică:
Catedra de Neurologie Pediatrică a fost fondată ca disciplină didactică la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” prin ordinul rectorului (PS-21) din 20.10.1994, în cadrul Catedrei de Neurologie şi Psihiatrie a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor. Din anul 1995 – cursul este parte componentă a Catedrei Neurologie şi Neurochirurgie. Din anul 1996 – cursul trece la Catedra Pediatrie a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor. Din anul 1998 – prin ordinul rectorului (PS – 282) cursul este structurat ca disciplină aparte cu denumirea “Curs de Neuropediatrie” a Facultăţii de Perfecţionare a MedicilorCursul Neurologie Pediatrică este condus de profesorul, dr. abilitat în medicină Iliciuc Ion – îndeplineşte funcţia de şef de curs din anul 1994;

Colaboratorii cursului: dr. Hadjiu Svetlana, activează la curs din anul 1995, (conferenţiar universitar din anul 2000), – şef de studii din anul 2000; Boboc Anatol (colaborator al cursului din anul 2002) – asistent.; Călcîi Cornelia (colaborator al cursului din anul 2005) – asistent.

Recent (din anul 2011) cursul este restructurat în Clinică universitară în cadrul Departamentului Pediatrie.

Figura 3. Membrii catedrei de Neuropediatrie

Procesul practic este asigurat la următoarele baze clinice: IMSP ICŞOSM şi C (3 secţii de neurologie, neurorecuperare, reanimaţie, policlinică), SCM nr.1 de copii (secţiile neurologie, reanimaţie) [conform ordinului MS al RM cu privire la bazele clinice].

Catedra de Neuropediatrie se ocupă de:

– Specializare: instruirea continuă de formare a viitorului medic neuropediatru, prin instruirea postuniversitară a medicului rezident; instruirea prin perfecţionare a medicilor (pediatru, neuropediatru, medic de familie, reanimatolog, infecţionist etc.).

– Vizează instruirea cadrelor din RM în corespundere cu cerinţele faţă de specialiştii din domeniul medicinii.  Se bazează pe instruirea continuă de formare a viitorului medic neuropediatru, pediatru, medic de familie. Etapele principale includ: instruirea postuniversitară a medicului rezident cu atestare la examenul de licenţă; cursurile de perfecţionare tematică pentru medici pediatri, neonatologi, neurologi, neuropediatri, medici de familie, infecţionişti, reanimatologi cu atestate prin examen oral. Colaboratorii cursului Neuropediatrie în activitatea sa se călăuzesc de cerinţele documentelor directive în vigoare. Regulamentul de ordine internă, obligaţiunile de funcţie, dispoziţiile şefului Departamentului Neuropediatrie, activitatea de lucru o îndeplinesc conform planurilor de lucru anuale şi lunare, de alte sarcini date de administraţie.

– Specialiștii neuropediatri se formează în rezidenţiat (cu durată de 4 ani) conform planului de pregătire postuniversitară al decanatului respectiv. Pregătirea specialistului neuropediatru, pentru activitatea sa practică şi pedagogică, se efectuază prin rezidenţiat și doctorat. Medicul rezident va însuşi metodele de diagnostic, profilaxie şi tratament ale patologiilor neurologice al copilului. Medicul neuropediatru dispune de tehnici specifice în caz de urgenţă medicală la copil.

 

Direcţiile principale de cercetare ale organizaţiei: elaborarea unei strategii unice în diagnosticul, profilaxia şi tratamentul patologiilor neuropediatrice; profilaxia şi tratamentul unor complicaţii grave din partea SNC la copil prin aprecierea nivelului de maturaţie şi troficitate al SN la făt şi sugar, şi corecţia terapeutică a acestor stări; elaborarea unei strategii unice în diagnosticul şi tratamentul encefalopatiilor perinatale şi epilepsiilor la copil, implementarea unor noi metode de diagnostic şi tratament al encefalopatiilor perinatale şi epilepsiilor la copil.

Pe parcursul acestor ani au fost pregătiţi prin stagii de perfecţionare peste 1200 de medici, 4 generaţii de medici-rezidenţi în domeniu, au fost realizate 7 teze de doctor în medicină pe diverse teme de specialitate sub conducerea profesorului Iliciuc I.:  Encefalopatia toxico-infecţioasă acută la copii de vârstă mică (teza de doctor abilitat în medicină, Iliciuc I., 1993); Particularităţile encefalopatiei toxi-infecţioase acute la sugari cu malnutriţie (Bîrca Ala, 1997); Dereglările neuroendocrine în encefalomiocardiopatii (Marcela Şoitu, 1997); Particularităţile de diagnostic şi tratamentul de reabilitare al encefalopatiei hipoxic-ischemice la sugari (Hadjiu Svetlana, 1998); Epidemiologia sindromului epileptic şi epilepsiei la copii de vîrstă fragedă în RM (Rotaru A., 2003); Sindromul copilului hipoton, particularităţi de diagnostic şi tratament (Varvariuc Carolina, 2008); Incidenţa complicaţiilor neurologice la nou născuţii prematuri cu masa extrem şi foarte mică la naştere cu IIU (Miron Ana, 2009).

Importante de enumerat sunt întrunirile şi conferinţele de specialitate organizate şi realizate de specialişti cu eforturi serioase organizatorice şi materiale.

FORURILE ŞTIINŢIFICE de bază (naţionale şi internaţionale) organizate de colaboratorii catedrei de neuropediatrie. În continuare vom reaminti aspecte mai semnificative, manifestările ştiinţifice cele mai importante:

 • Eradicarea poliomielitei în RM  – seminar republican (a. 2000) ;
 • Sindromul epileptic şi epilepsia la copil – seminar republican (a. 2000);
 • Diagnosticul şi tratamentul epilepsiei la copil – conferinţă republicană (a. 2001);
 • Epilepsia la copil – seminar republican (a. 2002);
 • Encefalopatia toxiinfecţioasă  la copil – seminar republican (a. 2003);
 • Realizări şi perspective în dezvoltarea neuropediatriei în RM – conferinţa ştiinţifico-practică Moldo-Suedeză (a. 2003);
 • Abordări de diagnostic şi tratament a epilepsiei la copil – conferinţă republicană cu participarea profesorilor din Franţa (a. 2003);
 • Epilepsiile la copii de diferită vârstă – conferinţă republicană cu participarea profesorilor din Marea Britanie (a. 2004);
 • Actualităţi în neuropediatrie – conferinţă republicană cu participarea profesorilor din SUA (a. 2004);
 • Actualităţi în neurologia nou-născutului şi copilului mic – conferinţa republicană cu participare internaţională  (cu oaspeţi din 12 ţări), (a. 2005);
 • Actualităţi în neuropediatrie, neurochirurgia sugarului şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi – conferinţa ştiinţifico-practică republicană cu participare internaţională (cu oaspeţi din Marea Britanie), (a. 2006);
 • Actualităţi în neuropediatrie – conferinţa ştiinţifico-practică republicană cu participare internaţională (cu oaspeţi din Marea Britanie), (a. 2007);
 • Epilepsia, particularităţi diagnostice şi de tratament – conferinţa ştiinţifico-practică repu­blicană cu participare internaţională (cu oaspeţi din SUA), (a. 2008);
 • Actualităţi în neuropediatrie – seminar republican cu participare internaţională (cu oaspeţi din SUA), (a. 2009);
 • Actualităţi în neuropediatrie – seminar republican cu participare internaţională, (cu oaspeţi din Slovenia,  Miko Milivoj Velickovic Perat), (a. 2010).

 

Colaboratorii cursului efectuează anual stagii în străinătate, la fel participă la  foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Participări Internaţionale:

 

 • The 9-th Congres of the EFNS (Atena, Grecia), a. 2005.
 • Congresul pe problemele de combatere a epilepsiei (Paris, Franţa), a. 2005.
 • Conferinţa Iaşi – Chişinău “Actualităţi în neurologie” (Iaşi, România), a. 2005.
 • Seminar internaţional pe neurologie „Metode de tratament ale patologiei neurologice” (Baden-Baden, Germania), a. 2006.
 • The 10-th Congress of the EFNS (Glasgow, Marea Britanie), a. 2006.
 • Simpozionul al X-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor Chişinău-Iaşi, România, a. 2007.
 • The 11-th Congress of the EFNS, Brussels, Belgium, a. 2007.
 • Stagiu „Metodele de tratament ale patologiei neurologice” (Krakov, Polonia), a. 2007.
 • The 12-th Congress of the EFNS (Spania, Madrid), a. 2008.
 • The 13-th Congress of the EFNS (Florenţa, Italia), a. 2009.
 • Al X-lea Congres Internaţional al neurologilor (Kiev, Ucraina) , a. 2009.
 • Al XI Simpozion al Neurologilor şi Neurochirurgilor Iaşi-Chişinău (România) , a. 2009.
 • Stagiu „Metodele de tratament ale patologiei neurologice” (Târgu Mureş, România), a. 2010.
 • A 33-a Conferinţă de Neurologie-Psihiatrie şi Profesiuni asociate a copilului şi adolescentului cu participare internaţională (Târgu Mureş, România) , a. 2010.
 • Al XI-lea Congres SNPCAR (Târgu Mureş, România) , a. 2010.
 • The 14-th Congress of the EFNS (Geneva, Elveţia) , a. 2010.

 

 

Activitatea editorială realizată de colaboratorii disciplinei:

Au fost realizate peste 500 de lucrări ştiinţifice (sub conducerea profesorului Iliciuc Ion).

 

 • Encefalopatia toxi-infecţioasă la sugari (monografie), a. 1996 (autor Iliciuc Ion).
 • Epilepsia şi sindromul epileptic la copii (monografie), a. 2000, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 • Manual “Neuropediatrie” – a. 2002, în anul 2008 reeditat (autor Iliciuc Ion).
 • Epilepsia copilului mic (Monografie) – a. 2008, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 • Convulsii febrile (protocol clinic naţional) – a. 2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 • Paraliziile cerebrale la copil (protocol clinic naţional) – a. 2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 • Convulsiile neonatale (protocol clinic naţional) – a. 2009, (autor Iliciuc Ion și colab.).
 • Profilaxia precoce şi tratamentul patologiei sistemului nervos la copii. Proiect.

 

Brevete de invenţie realizate de către colaboratorii cursului (peste 15):

 

 • Metodă de profilaxie a leziunilor perinatale hipoxic-ischemice la copil.
 • Metoda de tratament a leziunilor organice ale sistemului nervos central la sugari .
 • Metoda de tratament  a paraliziei cerebrale la copil.
 • Metoda de tratare a encefalopatiei perinatale la copii de vârstă fragedă.
 • Accelerarea maturaţiei SN – o nouă metodă de profilaxie precoce şi tratament a patologiei SN la copii.
 • Metodă de profilaxie şi tratament a patologiilor sistemului nervos la copii.
 • Metodă de tratament a hiperchineziilor la copii.
 • Metodă de diagnostic a dezvoltării sistemului nervos la făt.
 • Metodă de tratament a enurezisului neurotic la copii.
 • Metodă de tratament a paraliziei faciale.
 • Metodă de tratament a paraliziei plexului brachial la copii.
 • Metodă de pronosticare a evoluţiei dezvoltării sistemului nervos central la făt.
 • Metodă de tratament a tulburărilor neurologice la copiii cu leziuni hypoxic-ischemice perinatale.
 • Metodă de diagnostic a deficitului neuropsihomotor la sugarii care au suportat leziuni perinatale hipoxic-ischemice ale creierului.
 • Metode de diagnostic la prematurii cu masa extrem şi foatre mică la naştere.

 

 

Distincţii, medalii, titluri etc. primite de colaboratorii disciplinei la diverse foruri:

 

 • Diploma de excelenţă şi Medalia de argint la Salonul Internaţional ProInventica 2008 (Cluj Napoca) – S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional Inventica 2008 (Iaşi 600) – S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional ProInventica 2009 (Cluj Napoca) – S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional 2009 (Iaşi 601) – S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi cupa AGEPI (Chişinău 2009) – S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de bronz la Salonul Internaţional Corea, 2009– S. Hadjiu;
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional Inventica 2010 (Iaşi) – S. Hadjiu;
 • Diploma şi premiul Mare al Autorităţii Naţionale pentru cercetare ştiinţifică în cadrul ME România (unui grup de autori) şi medalia de aur la Salonul Internaţional Inventica 2010 (Bucureşti) – S. Hadjiu.
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional ProInventica 2011 (Cluj Napoca) – S. Hadjiu.
 • Diploma de excelenţă şi Medalia de aur la Salonul Internaţional din Sevastopol 2011 (Sevastopol) – S. Hadjiu.
În prezent se lucrează asupra proiectului cu tema „Rolul factorilor neurotrofici în remedierea encefalopatiilor hipoxic-ischemice perinatale” din cadrul tezei de doctor abilitat în medicină (Hadjiu S.) “Particularităţi diagnostice, profilactice şi terapeutice la copiii cu afectarea perinatală a sistemului nervos central”. În teză se va atrage atenţia asupra diagnosticului precoce şi tratamentului patologiilor neurologice, care apar ca complicaţie a agresiunilor perinatale, deasemenea asupra accelerării maturaţiei şi regenerării celulelor nervose la copilul cu probleme neurologice. Deasemenea se lucrează la teza de doctor cu tema „Particularităţile de diagnostic şi tratament ale epilepsiei la sugar” (Călcîi C.), în care autorul va aprecia rolul dereglărilor imune în epilepsiile sugarului. Este în lucru monografia cu tema “Encefalopatiile hipoxi-ischemice la sugari, particularităţi de diagnostic şi tratament”, „Comele la copii”, „Metodele de investigare a SN la copii”.
DIRECȚIILE DE STUDIO ALE DISCIPLINEI DE NEUROPEDIATRIE:

 

 • Elaborarea unei strategii unice în tratamentul stărilor de urgenţă în problemele neuropediatrice.
 • Epilepsia: studii epidemiologice şi studiul dereglărilor imunologice în epilepsiile primului an de viaţă (anticorpii antifosfolipidici, imunoglobulinele generale şi enolaza neuronală nespecifică – NSE).
 • Encefalopatiile perinatale hipoxic-ischemice: perspective profilactice şi terapeutice (Studii neuroimunologice).
 • Sindromul copilului moale: studii clinico-electrofiziologice.
 • Hidrocefalia la copii: studii clinico-imagistice.
 • Prematuri gr. III: perspective de dezvoltare neuropsihică.

 

În a. 2010 la solicitarea prof. Iliciuc I. la baza IMSP ICŞDOSMC a fost fondat Laboratorul clinico-experimental de neurofetologie.

Obiectivele Laboratorului de neurofetologie:

 

 • Propunerea unor noi strategii privind menajarea sarcinii şi perfecţionarea asistenţei medicale acordate gravidelor.
 • Aprecierea riscurilor de afectare a SNC la făt.
 • Diagnosticul, profilaxia şi tratamentul precoce al patologiei SNC la copil.

În materialele prezentate despre istoria neuropediatriei din RM este importantă semnalarea unor publicaţii de mare valoare, realizate de prof. Iliciuc I. şi colaboratorii catedrei. Este rezultatul unor concepţii şi a muncii sale, este o reuşită pe plan naţional şi internaţional de a prezenta fiecare aspect al Psihoneuroprofilaxiei Primare Specifice – singura modalitate de reducere a riscurilor psihoneuropatologice la aceste vârste. Pe parcursul anilor obiectivele disciplinei vegheză strategiile de profilaxie primară a complicaţiilor psihoneurologice în care trebuie să se implice statul, organizaţiile sociale, noi medicii neuropediatri cât şi alţi specialişti din domeniu. Publicaţiile editate sunt create pentru a informa medicii şi colegii din profesiunile asociate despre problemele copilului în dezvoltare şi tulburările sale psihoneurologice, şi toate noutăţile existente în domeniile noastre. Cu toţii ştim ce mulţi pacienţi avem şi ce multiple probleme trebuie să rezolvăm în cursul unei consultaţii sau a unei spitalizări. Cu toate aceste aspecte, ne iubim profesia şi în majoritate beneficiem de ofertele disciplinei de neuropediatrie. Acum putem spune că tânăra dar experimentata specialitate „Neuropediatrie” merită toată atenţia şi respectul nostru, deci puten să-i dorim “La mulţi ani!”.

 

Adresa de corespondenta:
Universitatea de stat de medicină şi farmacie ‘Nicolae Testemiţanu’ Chişinău, Republica Moldova