Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


Instrucţiuni pentru autori

Distribuie pe:

Puteți descărca informațiile de mai jos în format Word | PDF

1. Scop

Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România este o revistă care se bazează pe o politică de recenzie, prin intermediul căreia se evaluează articolele din domeniul prevenției, diagnosticului, tratamentului, managementului tulburărilor neurologice şi psihiatrice ale copiilor și adolescenților, precum şi psihoterapiei, terapiei de familie, geneticii moleculare corelate, a fiziopatologiei şi epidemiologiei.

Revista se focalizează asupra nevoilor comunității actuale științifice și de cercetare și se angajează să publice articole originale, studii, revizuiri, rapoarte de caz de înaltă valoare și impact științific, care contribuie relevant în domeniu.

Revista încurajează cercetările care utilizează metode de investigație moderne. Revista publică următoarele tipuri de articole:

  • Articole Originale / Lucrări (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Materiale şi Metode, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Recunoaştere (Surse de finanțare)/Confirmare, Referințe, Figuri şi Tabele) – cercetări originale, studii cu valoare ştiinţifică crescută
  • Review-uri, Meta-Analize (Pagina Titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Discuţii, Sumar, Recunoştere (Surse finanțare) /Confirmare, Referinţe, Figuri şi Tabele) – sinteza cerecetării într-un domeniu dat, sinteza evidenţei a diferitelor studii existente sau a rezultatelor unor studii existente.
  • Prezentări/Rapoarte de caz (Pagina titlu, Rezumat, Cuvinte cheie, Introducere/Fundal, Prezentarea cazului, Discuţii, Concluzii, Recunoaştere (Surse finanțare)/Confirmare, Referinţe, Figuri şi Tabele) – studii mai scurte limitate la cazuri de pacienţi
  • Anunţuri de Conferinţe, Scrisoare către Editor, Recenzii Cărți – secțiuni care apar in revistă din când în când.

 

2. Ghid pentru Autori

Autorii sunt rugaţi să citească cu atenţie următoarele instrucţiuni şi să le respecte când îşi pregătesc manuscrisul!

2.1. Reguli şi cerinţe generale

  • Manuscrisele trebuie scrise în Română şi Engleză (dacă este posibil). În Engleză un translator autorizat va edita profesional manuscrisul pentru a asigura o calitate înaltă a limbajului.
  • Toate manuscrisele submise vor fi supuse unui proces de recenzie – originalitatea şi calitatea fiind determinate de cel putin 2-3 recenzori independenţi şi se intenţionează ca decizia asupra publicării sa fie efectuată în timp util după primirea unui manuscris submis.
  • Manuscrisele trebuie trimise în două exemplare la Clinica de Neurologie şi Psihiatrie pentru Copii şi Adolescenţi, Str. Corbului, nr. 7, cod 300239, Timişoara, România, menţionând pe plic “Pentru Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România” şi în format electronic (CD, DVD) sau pe e-mail: office@snpcar.ro şi axiniacorches@yahoo.com

 

2.2. Cerinţe pentru formatul electronic al manuscrisului

Manuscrisul trebuie scris cu spaţiu unic, folosindu-se modelul Revistei de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România.

Formatul preferat este MS Word (97-2003, 2007), (DOC, DOCX) – Times New Roman character de 12 pct, paragraf 0.5 cm pentru text şi Adobe Photoshop, PDF, Microsoft Word, PowerPoint (PPT) sau Corel pentru figuri/diagrame şi MS Excel pentru tabele. Imaginile trebuie să aibă o rezolutie de cel puţin 600 dpi.

Figuri care conţin doar date imagistice şi imaginile sunt cel mai bine submise în format bitmap precum TIFF, JPEG sau PNG şi rezoluţia finală trebuie să fie minim 600 dpi.

Textul trebuie să fie într-un format pe o singură coloană şi aspectul textului trebuie să fie cât mai simplu, concis posibil.

Paginile trebuie numerotate consecutiv şi organizate în urmatoarele secțiuni: Titlu, Rezumat şi Cuvinte cheie, Text principal, Recunoaştere surse finanțare, Referinţe, Tabele şi Figuri.

a) Pagina de titlu
Pagina de Titlu trebuie să includă:

(1) titlul articolului, scurt şi descriptiv, scris clar atât în Engleză cât şi în Română și trebuie să conţină tema articolului;
(2) Numele și prenumele fiecărui autor;
(3) Titlul şi gradul academic al fiecărui autor;
(4) Numele departamentului şi a instituţiilor unde sunt afiliaţi autorii;
(5) Adresa Instituţiei, numar de telefon / fax, e-mail-ul autorilor;

b) Rezumat şi Cuvinte cheie
Rezumatul trebuie să fie prezentat pe o pagină separată, atât în Română cât şi în Engleză, şi să nu fie mai lung de 250 cuvinte. Rezumatul trebuie structurat în secţiuni separate

Introducere – contextul şi fundalul studiului;
Metode – cum a fost realizat studiul şi testele statistice utilizate;
Rezultate – descoperirile principale obtinute;
Concluzii – scurt sumar şi implicaţii.

În abstract nu trebuie citate referinţe. Abstractul trebuie să fie foarte clar şi concis pentru că trebuie să aibă sens de sine stătător, adesea fiind prezentat separat. Imediat dupa rezumat trebuie oferite cuvintele cheie – maxim 6.

c) Text Principal
Manuscrisul trebuie scris foarte clar şi concis.

Textul trebuie structurat în următoarele secţiuni separate: Introducere, Materiale şi metode, Rezultate, Discuţii şi Concluzii

d) Recunoaştere (Surse de finanțare) / Confirmare
Prin intermediul rubricii Recunoaştere/Confirmare includeţi informaţii despre granturile primite, sursele de finanţare pentru pregătirea manuscrisului, precedând referințele, într-o secțiune separată, pe o pagină separată.

Vă rugăm, confirmati de asemenea, pe cei care au contribuit la articol prin contribuții substanțiale la conceperea, proiectarea, achiziționarea, analiza de date, sau orice alta persoană care a fost implicată, pentru pregătirea manuscrisului, dar care nu întrunește criteriile de autor.

e) Referinţe
Referințele trebuie să fie indicate prin numere consecutive, între paranteze drepte și trebuie să fie citate în ordinea consecutivă apariției lor în text.

Asigurați-vă că fiecare referință citată în text este prezentă în lista de referință (și invers).

Enumerati numele tuturor autorilor. Referințele vor cuprinde: numele și inițialele prenumelor autorilor, titlul, sursa (titlul revistei ar trebui să fie abreviat în conformitate cu “Index Medicus”), anul, numerele de volum și de pagină; articolul trebuie să conțină lucrări publicate recent. Referințele cărților vor conține: numele și inițialele prenumelor autorilor, titlul cărții, editura, orașul în care a fost publicat, anul și pagina sau paginile referinței.

Referințele trebuie să fie introduce urmându-se modelul (Vancouver):

Exemple de modele de referinţe pentru Revista Română de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din România:

Articol din revistă
Nussbaum L, Gradinaru R, Andreescu N, Dumitrascu V, Tudor A, Suciu L, Stefanescu R, Puiu M – Răspunsul la Medicamentele Antipsihotice Atipice Corelat cu Genotipul CYP2D6: Implicaţii Clinice si Perspective. Farmacia, 2014, 62 (6):1191-1201

Articol din reviste cu DOI
Slifka MK, Whitton JL. Implicații clinice ale dereglării producţiei citokinelor. Dig J Mol Med. 2000; doi: 10.1007/s801090000086

Articol din supliment de revistă
Nussbaum L, Nussbaum LM. Studiu prospectiv pe 10 ani asupra psihozelor cu debut în copilărie și adolescență . Early Intervention in Psychiatry, 2014, 8 Suppl 1 : 71.

Capitol de Carte sau Articol din Carte
Nussbaum L.Tulburari Psihotice la Copil si Adolescent. In: Tratat de Psihiatrie Developmentala a Copilului si Adolescentului, Artpress, Timisoara, 2008, p. 334 – 375.

Carte
Nussbaum L., Nussbaum LM. Managementul Psihozelor la Copil si Adolescent . Artpress, Timisoara, 2012.

f) Tabele si Figuri

Tabelele și figurile trebuie să fie afișate, pe pagini separate, una per foaie, la sfârșitul manuscrisului.

Figurile trebuie să fie numerotate și menționate în text, în ordinea în care apar, folosind cifre arabe, iar pentru tabele trebuie folosite numerele romane. Titlurile descriptive și legendele ilustraţiilor trebuie să permită o înțelegere deplină a semnificației lor. Marcați poziția corespunzătoare unei figuri / tabel în text.

 

3. Acordul Publicarii si Drepturile de Autor

Depunerea unui articol presupune că lucrarea descrisă nu a fost publicată anterior, exceptând abstractul, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte si că publicarea a fost aprobată de către toţi autorii. Autorii trebuie să prezinte numai datele care au fost obținute prin experimentele umane sau animale efectuate într-un mod corespunzător din punct de vedere etic, urmând indicaţiile existente.

Politica noastră se bazează pe legislația română privind protecția datelor și drepturile pacientului și tradițiile eticii medicale: obținerea consimțământului informat, cu respectarea confidențialității.

Politica Accesului Deschis

Revista Română de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din România oferă acces liber imediat la conținutul său pe principiul că oferindu-se cercetarea în mod liber, la dispoziția publicului, se susține un inter-schimb global mai amplu de cunoștiințe.

Vă rugăm să completaţi în modelul format Word al Revistei de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din România!