Stimați colegi,

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la Cel de-al XXII-lea Congres SNPCAR şi a 44-a Conferinţă Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate, cu participare internaţională, o manifestare știinţifică importantă pentru specialităţile noastre, care se va desfășura în acest an exclusiv online, în perioada 21-24 septembrie 2022.
Şi în acest an ne vor fi alături sponsori care înţeleg promovarea valorilor, premiză a ridicării nivelului ştiinţific al întrunirilor profesionale şi cărora le mulţumim.

Informații şi înregistrări: snpcar.medical-congresses.ro


ORTEZA DINAMICĂ LYCRA – O ALTERNATIVĂ ÎN TRATAMENTUL PARALIZIEI CEREBRALE

Autor: Ligia Robănescu Cristina Bojan
Distribuie pe:

Studierea purtării ortezei dinamice lycra timp de 3 luni de către copii cu paralizie cerebrală a demonstrat că mişcările acestora devin mai rapide, mai efi cienteşi necesită mai puţine corecţii. Acest lucru a devenit evident prin ameliorarea semnifi cativă a timpului de realizare a unei mişcări, în fl uenţa mişcării.De subliniat că pacienţii cu distonie sau cei ataxici prezintă cele mai importante îmbunătăţiri.

Paralizia cerebrala (PC) este definită ca un ansamblu de tulburări de mişcare şi/sau ale posturii, tulburări permanente, dar putând avea în timp modificări clinice. Acestea sunt datorate unei leziuni sau ale unei anomalii neprogresive, ale unui creier imatur sau în dezvoltare.

Formele clinice în funcţie de simptomatologia neurologică sunt:

– Formele spastice piramidale

– Formele diskinetice: coreice şi distonice (extrapiramidale)

– Formele ataxice, deseori asociate cu hipotonie.

Tratamentul de reabilitare pentru aceste tulburări motorii include kinetoterapie, terapie ocupaţională, infiltraţii cu toxină botulinică, ortezare, intervenţii chirurgicale.

În ultimii 13 ani s-au publicat studii randomizate în Anglia, Australia şi Germania, pe perioade de 3 luni privind tratamentul cu orteza dinamică Lycra, observându-se modificări semnificative ale timpului necesar unei mişcări, preciziei prehensiunii, diminuarea distoniilor [1].

Studiile au acoperit cazuri cu tetrapareză, hemipareză, distonii. În cazurile cu hemipareză spastică, ortezarea membrului superior (MS) afectat, a obţinut diminuarea hipertoniei datorită efectelor unei încălziri constante, a presiunii circumferenţiale constante, a unui stratching prelungit. Această orteză soft nu influenţează numai spasticitatea, dar şi postura şi modul de mişcare, în sensul fluenţei mişcării, fără tremor sau componente diskinetice în momentul prehensiunii şi manipulării obiectelor [2, 3].

O unitate de mişcare este definită ca un pattern oscilant de acceleraţie urmat de o deceleraţie. Un adult fără probleme neurologice necesită o singură unitate de mişcare pentru realizarea unei sarcini, în timp ce acela cu o deficienţă neurologică are nevoie de mai multe unităţi de mişcare pentru aceaşi sarcină [4]. Neexistând studii asupra copiilor, cercetătorii au avut ca ţintă observaţii asupra acestora şi anume, dacă orteza dinamică senzorială va îmbunătăţi fluenţa mişcării MS şi în ai doilea rând, dacă sunt ameliorări ale celor cu elemente distonice. Scopul ortezării în funcţie de forma clinică:

– rotaţie externă a MS, extensie cot, supinaţie

– rotaţie extenă, flexie cot, pronaţie

– rotaţie externă, reducerea hiperextensiei cotului, supinaţie.

Studiile au confirmat reducerea hipertoniei MS şi implicit scăderea timpului de execuţie a unei sarcini, dispariţia dismetriei (ezitării) gestuale în diverse procente [5,6].

S-a mai observat că pacienţii cu o hipertonie distonică sau ataxici, au avut ameliorări mai evidente după 3 luni de ortezare, faţă de cei spastici. Concluzia acestei cercetări a fost că orteza dinamică a modificat hipertonia, ceea ce a influenţat eficienţa şi fluenţa mişcării şi astfel a crescut performanţa funcţională a micilor pacienţi. Ortezele sunt strict individualizate, din bucăţi de lycra asmblate sub tensiune, cu anumită direcţie a fibrelor. Proprietăţile materialului îi permit să reziste hipertoniei musculare, facilitând acţiunea antagoniştilor.

La MS orteza produce extensie de la articulaţia radiocarpiană până în axilă şi se închide cu ajutorul unui fermoar [5, 6].

Orteza permite o extensie a cotului, flexiepronaţie sau extensie-supinaţie.

Flexia – pronaţie este indicată cazurilor cu o funcţie limitată datorită unei hipertonii în extensie şi supinaţie, iar orteza în extensie – supinaţie celor cu cotul în flexie şi pronaţie [7,8].

Ortezele dinamice pentru MS au fost purtate de copii la şcoală cca 6 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, timp de 3 luni în timpul cercetării. Acestea sunt mult mai bine tolerate, spre deosebire de ortezele fixe de corecţie care nu permit mişcarea. Cu 10 ani în urmă când terapeuta din Anglia ne-a prezentat prima oară ortezele dinamice, acestea s-au confecţionat pentru 3 cazuri cu hemipareză spastică, cu rezultate evidente de la prima aplicare, obţinându-se extensia cotului şi o corecţie a pronaţiei antebraţului, precum şi o reducere semnificativă a cifozei dorsale.

Din păcate, costurile ridicate au împiedicat extinderea metodei, orteza nefiind decontată de Casa Naţională de Sănătate. Când în 2016 terapeuţii din Anglia au revenit, ne-au prezentat îmbunătăţiri ale materialului şi s-au confecţionat orteze pentru un copil cu hemipareză spastică şi pentru altul cu hipotonie axială. Pentru hemipareză s-a realizat o piesă întreagă pentru torace şi alta pentru membrul superior, obţinându-se imediat o postură corectată a atitudinii cifotice si o extensie şi supinaţie a MS. Programul kinetic s-a desfăşurat mult mai correct după această ortezare. Pentru hipotonia axială s-a confecţionat o orteză întreagă toracică, model folosit şi în cazuri de amiotrofie spinală II.

În aceste cazuri cu cifoză importantă, purtarea unui corset clasic dur, nu va ameliora hipotonia paravertebrală, în timp ce orteza dinamică senzorială permite mobilizarea activă a musculaturii. În speranţa că acest tip de orteză dinamică va putea fi decontat de Casa de Asigurări de Sănătate considerăm că ar constitui un pas înainte în procesul de reabilitare activă a copilului.