Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Pentru a vă înscrie la congres, vă rugăm să apăsați aici.

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


PRIMA CONSFĂTUIRE DE ISTORIE A PSIHIATRIEI ROMÂNEŞTI

Autor: Constantin Lupu
Distribuie pe:

în organizarea Prof. Dr. Gavril Cornuţiu de la Facultatea de Medicină si Farmacie a Universităţii în Oradea s-a desfăşurat între 3-5 septembrie 2009 acest eveniment important dedicat psihiatriei din Româ­nia. Au fost înregistraţi 230 participanţi interesaţi de temele propuse şi prezentate în volumul de 600 pagini dedicat consfătuirii. Temele parcurse sunt istorii şi medalioane de peronalităţi în care s-au prezentat evocări ale Prof. Ed. Panfil (prezentat de Prof. M. Lăzărescu şi Şt. Lăzărescu), Prof. Vasile Predescu (Irina Predescu, Şt. Milea), Prof. Alexan­dru Obregia (S. Riga si D.Riga), Prof. Petre Brânzei (colectiv) Dr. Cicerone Postelnicu (G. Cornuţiu) Leonida A. Dragomir (V. Vlăduţ) şi Prof. Grigore T. Popa (M. Ardelean). Am audiat comunicările de restituire a unor mari personalităţi din psihiatrie: Alexandru Obregia şi Petre Brânzei. La capitolele Istoria cercetării psihiatrice româneşti, Istoria psi­hiatriei copilului şi adolescentului, Istoria psihiatriei judiciare au fost prezentate lucrări interesante şi im­portante pentru specialişti.

Au urmat capitole necesare cunoaşterii isto­riei noastre cu evocări de instituţii din Bucureşti, Cluj, Oradea, Păclişa, Cădea, Timişoara, Bucovina-Cernauţi, Argeş Sighetul Marmaţiei, Bacău, Iaşi.

Consfătuirea a fost punctată de cursuri cu tema Actualităţi în Psihiatrie prezentate de cadre didactice universitare şi de firmele: Lundbeck, Pfizer, Glaxo-SmithKline, Servier, Bristol Meyer Squib şi Janseen-Cilag. Aceste cursuri au umplut sala Consfătuirii cu tineri rezidenţi şi cu majoritatea participanţilor.

Comunicările de Psihiatria Copilului şi Adoles­centului au fost susţinute de cei trei reprezentanţi (şi singurii) ai specialităţii noastre: “Repere ale isto­riei neuropsihiatriei Copilului şi Adolescentului din România”- Prof. Dr. Şt. Milea, în tandem cu mişcarea, “Poziţia Psihiatriei Copilului şi adolescentului în faţa specialităţilor medicale” cu proiecţii diacolor ale

Dr. Lupu. Tot la capitolul nostru au fost prezentate trei comunicări: „Păclişa, o treaptă în devenirea psihi­atriei şi neurologiei infantilo-juvenile”, „Sistemul de terapie ocupaţională din Spitalul Cădea – jud. Bihor” şi „Deceniul prezent sau începuturile Centrului de Sănătate mintală infantilo-juvenilă Oradea” ale Seni­orului Ştefan Kecskemeti.

Aceste trei lucrări cuprind multe referiri la munca de pionierat a soţilor Kecskemeti, prezentate cu talent medico-literar şi pline de adevăruri despre neglijen­ţele oficialităţilor regionale, judeţene şi ministeriale din decursul anilor faţă de specialitatea noastră. încă o prezentare a fost „Cronologia cercetărilor neurolo­gice şi psihiatrice în izolatele de populaţie umană din România” a dr. C. Lupu, subiect care a fost parcurs şi cu ajutorul imaginilor fotografice culese între anii 1963-2007.

Consfătuirea de istorie a psihiatriei româneşti de la Oradea şi-a atins scopul de a simţi o tradiţie în acest domeniu. Am propus înfiinţarea unei Asociaţii de is­torie a psihiatriei adultului şi copilului din România.

Apreciez că a fost o reuşită ştiinţifică, pentru care transmitem felicitările noastre comitetului de organi­zare coordonat de Prof. Dr. Gavril Cornuţiu.