IMPORTANT!

Având în vedere situația epidemiologică cu care ne confruntăm, Cel de-Al XXI-lea Congres şi Cea de-a 43-a Conferinţă Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională, programate să se desfășurare în perioada 23-26 septembrie 2020, la Iași vor fi reprogramate pentru anul 2021 cu respectarea reglementările și recomandările autorităților competente cu privire la pandemie.


PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII MINTALE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI UTILIZÂND JOCUL TERAPEUTIC ONLINE RETHINK: UTILIZAREA UNOR CONŢINUTURI TERAPEUTICE VALIDE EMPIRIC

Autor: Oana A. David Roxana A. I. Cardoș Viorel Lupu

Introducere: Sănătatea mintală a tinerilor reprezintă o problemă stringentă la nivel mondial datorită prevalenţei ridicate a tulburărilor emoţionale în copilărie şi adolescenţă (vezi Collishaw, Maughan, Natarajan, şi Pickles, 2010). Cu toate că există tratamente eficiente, accesul la acestea este restrâns de o serie de bariere. Ţinând cont de faptul că adolescenţii sunt mari utilizatori ai calculatorului şi tehnologiei, există un interes sporit actualmente pentru a utiliza jocurile online bazate pe dovezi ştiinţifice pentru prevenţia şi tratamentul tulburărilor emoţionale ale acestora. Metode: Proiectul REThink îşi propune să depăşească bariera accesibilităţii prin proiectarea, dezvoltarea şi evaluarea unui joc video terapeutic, accesibil online, destinat promovării rezili- enţei emoţionale în rândul copiilor şi adolescenţilor cu vârste cuprinse între 10 şi16 ani. Un punct important de dezvoltare al acestui proiect îl reprezintă testarea conţinutului psihologic al jocului terapeutic. Studiul de faţă şi-a propus realizarea de focus group-uri cu elevi (copii şi adolescenţi) şi profesionişti în sănătate mintală (psihologi clinicieni, psihoterapeuţi, psihiatri). Rezultate: Conţinutul psihologic a fost evaluat ca fiind foarte util şi corect implemen- tat. Specialiştii au considerat jocul drept o modalitate utilă de transmitere a conţinutului psihologic, potrivit în special pentru elevii de 10-14 ani. Elevii au subliniat importanţa dinamicii jocului, fiind propusă utilizarea animaţiilor în locul textului, a perspectivei grafice transmise din punctul de vedere al jucătorului şi a unui design atractiv. Concluzii: În concluzie, pe baza răspunsurilor participanţilor, putem afirma că jocul răspunde nevoilor tinerilor, fiind o modalitate foarte utilă de dezvoltare a strategiilor de reglare emoţională. Centralizarea datelor obţinute prin investigarea relevanţei conţinuturilor psiho- logice reprezintă un important punct de dezvoltare al jocului REThink.

 

Adresa de corespondenta:
oanadavid@psychology.ro