Stimați colegi,

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la Cel de-al XXII-lea Congres SNPCAR şi a 44-a Conferinţă Naţională de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate, cu participare internaţională, o manifestare știinţifică importantă pentru specialităţile noastre, care se va desfășura în acest an exclusiv online, în perioada 21-24 septembrie 2022.
Şi în acest an ne vor fi alături sponsori care înţeleg promovarea valorilor, premiză a ridicării nivelului ştiinţific al întrunirilor profesionale şi cărora le mulţumim.

Informații şi înregistrări: snpcar.medical-congresses.ro


SARCINI DEVELOPMENTALE IN ADOLESCENTA

Autor: Dana - Cristina Herţa Alina Ispas Alexandra Marc Marius Nicula Irina Pop
Distribuie pe:

Rezumat:

Autorii trec în revistă abordările developmental asupra adolescenţei, precum şi tendinţele actuale din cercetarea aspectelor psihologice, sociale şi transculturale ale adolescenţei. întrucât subiectul şi mediul alcătuiesco structură unitară şi dinamică, pentru înţelegerea anumitor probleme individuale şi caracteristice vârstei adolescenţei este necesar să luăm în considerare rolul familiei, al semenilor şi al influenţelor culturale. Baza teoretică a acestor chestiuni a suscitat variate abordări, de la conceptele psihanalitice la antropologie, sociologie şi psihiatrie transculturală. Cu toate diferenţele, aceste aspecte par să aibă în comun un concept fundamental – sarcina developmentală, definită ca abilitate relevantă social, necesară funcţionării sociale adecvate, comună tuturor fiinţelor umane şi achiziţionată la o vârstă anume, într-o manieră specifică, individuală. Clarificarea sarcinilor developmental, pe care adolescenţii le au de rezolvat în vederea dobândirii statutului de adulţi adaptaţi social, se poate dovedi utilă pentru adolescent, familie, dar şi pentru specialiştii din domeniul sănătăţii mentale, dascăli, precum şi pentru toate părţile implicate în educaţia, prevenţia, legislaţia, asistenţa medicală şi socială cu relevanţă la acest segment populaţional.