Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Pentru a vă înscrie la congres, vă rugăm să apăsați aici.

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


Terapia multifocală la copilul autist

Autor: Ionela Ciocan Stănescu
Distribuie pe:

REZUMAT
Prezint un studiu de caz al unui de copil autist care a fost și este monitorizat și evaluat longitudinal, de la vârsta biologică de 3 ani, până în prezent, având vârsta biologică de 17 ani. Elevul este acum în clasa a IX-a, la un liceu cu profil tehnologic.
În articol sunt prezentate observații psihopedagogice și anexate fișe din perioadele preșcolară și școlară mică.
Cuvinte-cheie: autism, terapie, copil
Date anamnestice
Băiat, 3 ani jumătate, diagnosticat cu autism in- fantil precoce, formă severă, conform DSM-5 [1].
– Structura familială: 3 membri. Este singurul copil. Nu au fost semnalate boli cronice sau alte forme de dizabilitate la niciunul dintre membrii familiei. Nu există în familie persoane cu tulburări de limbaj.
– Relații din familie: este o familie nucleară, ocrotitoare, preocupată de copil, afectivă, care a reușit să treacă prin faze de negare, auto- învinovățire.
Mama se va implica direct în terapie, tatăl după 8 luni de participare se implică mai mult în treburile din familie, pentru a-i acorda mamei mai mult timp.
– Statutul socio-economic bun, mediul urban, ambii părinți au studii superioare.
– Naștere la termen prin cezariană. Greutate la naștere 3800 g, Apgar 9.
Date despre auz și limbaj:
– Gânguritul– în jur de 6 luni.
– Evoluția vorbirii – lalațiunea canonică, la 8 luni.
– primul cuvânt: după 1 an, mama, au urmat cuvintele: apa, tata, încercări de silabe. Încet- încet cuvintele s-au transformat în sunete ascuțite.
Examen somatic și funcțional:
Aspect somatic – nu prezintă malformații ale cu- tiei craniene.
Examinarea aparatului fonoarticulator:
– Buze – intacte
– Limba – de mărime normală
– Dentiție – normal crescută
– Valul palatin – normal
– Motricitatea aparatului fonoarticulator – insuficient dezvoltată
– Acuitate auditivă – normală, examinare ORL
– Auz format – insuficient dezvoltat
– Tonalitatea vocii – ascuțită
– Tipul respirației – pe gură
– Motricitate generală – deficitară
– Orientare spațiu temporală
Diagnostic logopedic: întârziere în dezvoltarea lim- bajului, semn timpuriu al autismului.
Programul de intervenție terapeutică se comple- tează la două luni, cu CARBONAT DE LITIU, CLOPIXOL și BIOCEBRAL. Răspunsul terape- utic apare după 9 luni de terapie. Membrii familiei participă la intervenție, care se desfășoară dimineața. La prânz, băiețelul doarme, după-amiază se reiau exercițiile de către părinți. Se încep exercițiile lo- gopedice în paralel cu exercițiile de dezvoltare a motricității fine.
După 4 luni de activitate, răspunde mai bine la activitățile de colorat. Este încântat dacă imaginea pe care trebuie să o coloreze are o dimensiune mică, să fie un singur element pe foaie. Altfel se enervea- ză, refuză culorile și lovește cu mâna masa, emițând țipete ascuțite.
De exemplu, a primit fișe cu fructe, legume, ani- male, păsări. Când a avut de colorat un măr, a avut în față, pe masă, un măr. După două luni a acceptat să coloreze două mere, iar pe masă a avut un măr roșu și unul verde. Prima dată, i s-a explicat cum trebuie să rezolve sarcina, punctându-și și cerința jocului: ,,Eu spun una, tu spui multe”; ,,Eu spun un măr, tu spui mai multe mere”. Rolul părinților a fost decisiv pe parcursul tuturor activităților. S-au folosit materiale pentru însușirea semnelor grafice din diferite cule- geri [2, 3].
Îmbogățirea și utilizarea vocabularului activ- pasiv a constituit pentru băiat un obstacol psiholo- gic. S-au folosit diferite materiale: Lego, mașinuțe de diferite culori și mărimi, trenuleț, avion. S-au cre- at diferite jocuri prin care părinții erau implicați în intervenția terapeuților. După ce s-a imitat sunetul emis de mașină/tren/avion s-a lucrat și pe comenzi de orientare spațială: punem mașina pe masă, sub masă. Exercițiile de orientare spațială au durat cam 3-4 luni, până când au putut fi executate corect.
Folosind formele geometrice din LOGI II, am reușit să învățăm atât formele geometrice, dar și să desenăm, folosind acestea pentru a crea primele lui desene. Redau mai jos un desen realizat după 6 luni de exersare motrică, parcurgând câteva etape de încercări. După parcurgerea semnelor grafice: linia orizon- tală, linia verticală, linia oblică, cârligul, bastonașul, zala, cercul, pătratul, ovalul, linia curbă deschisă, spi- rale, linie șerpuită, bucle, podulețul, am trecut în in- tervalul 5-6 ani la scrierea cifrelor. După ce au fost însușite denumirile semnelor grafice și executarea lor, s-a scris întâi pe puncte, ca apoi să se facă pătrățele, asemănătoare fișei de grădiniță. S-a făcut trecerea
pentru caietul de matematică.
Atitudinea afectivă și emoțională este îndrep- tată, cu precădere, spre mamă. Prezența tatălui este sporadică, doar pentru anumite activități de relaxa- re. Componenta sexuală este ținută sub control prin analizele endocrinologice monitorizate de medicul specialist repetate la intervale regulate.
CONCLUZII
Fișele 1 și 2 evidențiază înțelegerea formelor ge- ometrice de către copil la vârsta biologică de 6 ani și 2 luni. Interesant la acest copil a fost și contribuția estetică și artistică a completării și combinării for- melor geometrice. Prin întrebări de genul: Ce putem desena folosind un cerc? Linii verticale și oblice? Răspunsul s-a materializat în desenele sus amintite: un soare, un copil.
În fișele 3, 4 și 5, efectuate la vârsta de 6 ani și 9 luni au fost combinate, la cererea logopedului și a educatoarei forme geometrice cu semne grafice. Erau fișele de evaluare din ultimul an de grădiniță. Fișele 6 și 7 sunt realizate în clasa I la vârsta biolo- gică de 8 ani și 9 luni.
Copilul a parcurs ciclul primar și finalizează ciclul gimnazial însoțit de mamă.
Susținerea emoțională, încurajările din partea acesteia i-au facilitat asimilarea informațiilor și parcurgerea obiectivelor instructiv-educative.
În prezent, copilul este în tratament medicamentos: CLOPIXOL, PURE DHA, LECI- THIN 1200 MG SECOM KAL, TONOTIL.
Din când în când, apar încordări ale mâinilor. Din cauza programului încărcat, 5-6 ore pe zi, apare ca stereotip mușcarea mâinii stângi.

BIBLIOGRAFIE
1. American Psychiatric Association Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders Fifth Edition, (D. S. M. – 5TM) American Psychiatric Association, Washington D.C. 2013;
2. Laura Hardalau, Culegere de Jocuri Logopedice (Speech Therapy Games), Primus Publishing House, Oradea 2011;
3. Viorica Paraiala, Dumitru D. Paraiala, Cristian – George Paraiala, Abecedar – Caietul Elevului – Scrierea clasa I, Euristica Publishing House, Iași 2010.