Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Cel de-al XXIV-lea Congres SNPCAR şi a 46-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesiuni Asociate din România cu participare internaţională

25-28 septembrie 2024 – CRAIOVA, Hotel Ramada

Pentru a vă înscrie la congres, vă rugăm să apăsați aici.

Vă așteptăm cu drag!

Asist. Univ. Dr. Cojocaru Adriana – Președinte SNPCAR

Informații şi înregistrări: vezi primul anunț 


Testul de mers 6 minute la copiii cu paralizie cerebrală

Autor:
Distribuie pe:

REZUMAT
Testul de mers în 6 minute (6MWT) evaluează nivelul submaximal al capacităților funcționale ale unui subiect în cursul unui exercițiu de mers spontan. În ultimul timp este utilizat și în pediatrie pentru stabilirea efi cacității unor protocoale la copiii cu paralizie cerebrală. Se propun studii pentru modalitățile de aplicare și interpretare ale testului, un ghid de utilizare și o fi șă practică adaptată copiilor cu PC. Cuvinte cheie: Paralizie cerebrală, testul 6MWT, capacitate de mers, fi șă adaptată.
Testul 6 MWT (în traducere engleză: six minutes walking test) evaluează capacitățile funcționale ale subiectului în exercițiul de mers spontan. Inițial se adresa adulților cu tulburări respiratorii, patologie cardio-vasculară, obezitate [1].
În prezent, testul 6MWT este utilizat din ce în ce mai mult în pediatrie la copii sănătoși pentru stabilirea valorilor de referință ale capacităților funcționale, la cei cu miopatii, dar și ca un criteriu de evaluare a eficacității unor protocoale la cei cu paralizie cerebrală (PC) [2,3,4].
S-au studiat modalitățile de aplicare ale testului pentru a uniformiza practic elementele: distanță, încurajări, instruirea subiecților. Pentru copiii cu PC s-a propus utilizarea unei piste de 15-20 de metri (față de cei 30 m din proba adulților), cu marcaj la fiecare metru. S-a propus utilizarea testului copiilor cu PC având GMFCS III, precum și celor cu tulburări neurologice cu același nivel funcțional [5,6].
Materialul propune compararea rezultatelor obținute de către pacienți raportate la copiii sănătoși de același sex, vârstă și talie, dar și cu media ponderată a rezultatelor obținute de cei cu GMFCS III [5,6]. S-a demonstrat că băieții cu PC parcurg o mai mare distanță a testului față de fetele cu PC, rezultate similare observându-se și la copiii sănătoși [7]. Nu s-au găsit diferențe semnificative ale testului între copiii cu GMFCS I și II, dar importante diferențe între cei cu GMFCS II și III.
În general, indiferent de gen, copiii cu PC parcurg 2/3 din distanța parcursă de cei sănătoși. Fidelitatea unui test la repetarea lui exprimă stabilitatea scorului obținut la evaluări diferite. Maher și Leunken au demonstrat stabilitatea distanței obținute, a consumului de oxigen, precum și a frecvenței cardiace [7,8]. Leunken a demonstrat că distanța parcursă a testului este corelată cu consumul maxim de oxigen și cu cel înregistrat pe ciclo-ergometru [8].
Studiul 6 MWT la copiii cu PC a confirmat că este mai mult un test funcțional decât unul care măsoară condiția fizică a pacientului, dar nu este un test care poate evidenția posibilitățile de motilitate. În prezent, lipsește un studiu de cohortă asupra evaluării 6 MWT la copiii cu PC, ținând seama de caracteristicile vârstei și sexului. Ar fi interesantă evaluarea testului măsurând variațiile distanței parcurse înainte și după unele acțiuni terapeutice (chirurgicale, reabilitare intensivă) [9]. În concluzie, 6MWT este un test simplu, rapid realizabil în centre specializate sau centre de recuperare.
Testul poate fi utilizat ca studiu longitudinal sau după intervenții menite să amelioreze capacitatea de mers. Este insă indispensabilă cunoașterea limitelor sale pentru realizarea interpretării. 6MWT nu reflectă condiția fizică sau capacitatea aerobică a copilului cu PC. Raportarea la capacitățile fizice ale acestuia va necesita o fișă practică , adaptată. Este necesar un studiu care să compare rezultatele obținute de un pacient raportate la copilul sănătos de aceiași vârstă, talie și sex, dar și raportate la media copiilor cu PC în funcție de GMFCS [9].

BIBLIOGRAFIE:
1. Butland R., Pang J, Gross E R, Woodcock A A, Geddes d M, . Two-six -and 12 minute walking tests to respiratory disease. Br Med J Clin Res Ed 1982;284 (6329): 1607.
2. Chong J, Mackey A H, Broad E, Stott N S. Relationship between walk tests and parental reports of walking abilities in children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2011:92 (2):265-70.
3. Ferland C, Moff fet H, Maltais D B. Locomotor tests predict community mobility in children and youth with cerebral palsy. Adapt Phys Act Q APAQ. 2012; 29 (3):266-77.
4. Gillet J G, LIchtwark G A, Boyd R N, Barber L A . CP FAST protocol of a randomised controlled trial of the effi cacy of a 12-week combined Functional Anaerobic and Strenght Trening programme on muscle properties and mechanical gait defi ciencies in adolescents and young adults with spastic-type cerebral palsy. BMJ Open (internet) 2015;5(6)cited 2017 Oct 30. https://www.ncbi.nim.nih. gov/pmc/articles/PMC 4486965.
5. Groot J F, Takken T. Th e six minute walk test pediatric population. J Physiother 2011. 57(2):128 6. Groot J F, Takken T. Th e six minute walk test pediatric population. J Physiother 2011. 57(2):128 7. Maher C A, Williams M T, Olds T S. Th e six-minute walk test for children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res 2008, 31(2):185-8
8. Leunken Nsenga A, Shepard R J, Ahmaidi S. Six minute walk test in children with cerebral gross motor function classifi cation system Levels I and II : reproduccibillity,validity and trening eff ects. Arch Phys Med Rehabil 2012;93 (12): 2333-9.
9. Guinet A L , Desailly E. Test de marche de six minutes aux enfants atteints de paralysie cerebrale. Revue de litterature et proposition d”une version adaptee. Motricite cerebrale, Readaptation, Neurologie du developpement: vol.39, Nr.4, Nov.2018, pag. 119-126.